Det går godt i Region Sjælland! Nye tal viser, at væksten i Region Sjælland de tre seneste år har været 22 mia. kr. Og kigger vi alene på det seneste år, så har væksten i Region Sjælland været den næsthøjeste i Danmark.

Det går godt i Region Sjælland. Det regionale BNP i Region Sjælland er samlet set steget med 22 mia. kr. de seneste tre år. Det svarer til en realvækst på 6,8 %.

Mads Kragh. Foto: Væksthus Sjælland

– Region Sjællands virksomheder er inde i en stærk periode. De seneste år har generelt været gode med tilflytning, stigende antal job og økonomisk vækst. Og det er jo dejligt at se, at vi henter ind på de andre regioner, fortæller Mads Váczy Kragh.

De nye tal viser, at væksten i 2017 alene var på 2,7 %, hvilket er det næsthøjeste i landet.

– Vores område har en lang periode været hægtet lidt af væksttoget. Vi er fortsat udfordrede, men er samtidig godt i gang med at hente ind på resten af landet. I mange år var væksten i Region Sjælland jobløs, og det positive er, at vi de seneste år ikke bare har leveret gode økonomiske tal, men der også bliver skabt arbejdspladser, udtaler Mads Váczy Kragh.

I alt er der i en periode over tre år kommet 16.000 flere beskæftigede i Region Sjælland. Ifølge Mads Váczy Kragh, som bliver direktør i det nye Erhvervshus Sjælland, er netop jobskabelse et helt afgørende parameter for at skabe udvikling i samfundet.

– Arbejdspladser er helt afgørende for udvikling. Ser vi på historikken er det tydeligt, at da der kom flere job i Region Sjælland, så kom der også flere og flere tilflyttere. Så erhvervsliv spiller en helt afgørende rolle ift. udviklingen, og der er bestemt grund til at være optimistiske på vores regions vegne, udtaler Mads Váczy Kragh.

Generelt er der en tendens til, at væksten spredes ud over hele landet, og det er godt, mener direktøren.

– Region Sjælland har den næsthøjeste vækst, når man ser på det seneste år, lige efter Region Nordjylland. Og det er værd at lægge mærke til, at det er de to mindste regioner i Danmark, der nu klarer sig bedre end Region Hovedstaden. Væksten er ikke længere et hovedstadsfænomen. Den har spredt sig ud over hele landet, og det er afgørende for Danmarks fremtid, fortæller Mads Váczy Kragh.

Der er dog også fortsat ting at være bekymret over mener direktøren.

– En af vores udfordringer er, at virksomhederne i Region Sjælland fortsat ikke er særligt eksporterende. Der er ikke noget galt med at sælge til hjemmemarkedet, men det kan bare være farligt, hvis det pludselig går dårligere med økonomien her i landet end i udlandet. Det er vigtigt, at vi får flere virksomheder, der eksporterer, og det er noget af det, vi sætter fokus på som nyt Erhvervshus. Også fordi det øger produktiviteten og konkurrenceevnen, fortæller Mads Váczy Kragh.

Tallene er udarbejdet af Center for VækstAnalyse med baggrund i data fra Danmarks Statistik.