Trafikaftale 2014, som Folketingets Transportudvalg indgik i går, rummer nye muligheder for udvikling af cyklismen i Sorø Kommune.

På Trafikaftalen afsættes nemlig 2,5 millioner kroner til en eventuel etablering af cykelsti mellem Tersløse og Dianalund.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Nygaard, er positiv.

– Det er meget positivt, at der nu ligger nogle statslige midler, vi kan tænke ind i cykelstiprojekter i Sorø Kommune. Det er glædeligt, at Transportudvalget har forholdt sig til den ansøgning som er sendt fra Sorø Kommune, og har valgt at støtte op om et eventuelt cykelstiprojekt mellem Tersløse og Dianalund.

Der er i kommunens ansøgning til Transportudvalget lagt op til et meget ambitiøst cykelstiprojekt med avanceret belysning og maksimalt fokus på trafiksikkerheden.

Der er endnu ikke taget politisk stilling til, hvilke cykelstiprojekter som skal prioriteres i de kommende år. Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til sagen efter sommerferien.

Foruden støtte til cykelstien mellem Tersløse og Dianalund er der i Trafikaftalen også givet støtte til projektet ”På cyklen” som skal skabe øget synlighed om de oplevelser og kulturværdier, man kan møde på cykelruter rundt om i kommunen.

cykling