PRESSEMEDDELELSE

Sorø konsoliderer – og bygger ny skole
Et samlet byråd står bag budgetforliget for 2012 som især har fokus på at konsolidere kommunens økonomi.

Budgetaftalen for 2012 for Sorø Kommune fastholder de mål som blev sat af Byrådet i 2010 i Kodeks for det gode budgetarbejde og som betyder at den gennemsnitlige kassebeholdning senest ved udgangen af 2014 skal være på mindst 75 mio. kr. og at der skal være et råderum på mindst 30 mio. kr. til investeringer.

”De store strukturændringer og servicetilpasninger vi så i sidste års budget betyder at vi er kommet langt i forhold til at styrke kommunens økonomi. Derfor har vi i år især fokus på at holde fast i det gode budgetarbejde. Og vi har endda haft mulighed for at foretage betydelige investeringer ikke mindst på skoleområdet,” siger borgmester Ivan Hansen (S).

Det er første gang siden strukturreformen at hele byrådet står sammen bag budgetaftalen. Og det er godt nyt – ikke mindst for borgerne, siger Ivan Hansen. ”Det er en stor fordel, når et samlet byråd står bag budgettet. Så kan vi koncentrere os om at føre budgettets mange tiltag ud i livet til glæde for borgerne.”

Den helt store anlægspost på budgettet bliver opførelsen af en ny skole til 131 mio. som erstatning for den pcb-ramte Frederiksberg Skole i Sorøs sydlige bydel.

Men også vejene får et tiltrængt løft i budgettet, med 9,3 mio. kroner ekstra årligt fra 2013 til vedligeholdelse og 3 mio. til anlæg af veje, broer mv. i 2012. Der vil der således blive investeret op mod 31 mio. i veje, broer mv. i hele budgetperioden.

En anden forbedring af infrastrukturen ligger i at der er truffet beslutning om frem mod næste års budgetlægning at skabe grundlag for at forbedre trafikløsningen til og fra erhvervsområdet Pedersborg Nord.

Klima og miljø er en anden vinder i budgetaftalen idet der afsættes midler til at følge op blandt andet ESCO-projekt, borgmesterpagt og kurveknækkeraftalen.

På det kulturelle område afsættes der 2,3 mio. til at renovere det gamle rådhus i Dianalund og indrette det til bibliotek og kulturhus. Samtidig vil man undersøge mulighederne for at etablere at brugerstyret kulturhus i det gamle bibliotek i Stenlille.

Med budgetaftalen sættes to nye udviklingsprojekter i søen. Et tværgående samarbejdsprojekt som handler om at skabe job- og uddannelsesmuligheder for unge, og et som handler om at udvikle den kommunale organisation med fokus på innovation og god ledelse.

På skoleområdet fastholdes det store kvalitetsløft på 25 mio. som blev besluttet med Budget 2011. Herudover lægger budgetaftalen for 2012 op til at der gennem mere fokuseret anvendelse af lærernes arbejdstid skabes et øget råderum på 833.000 i 2012 og 2 mio. om året i de følgende år. Denne effektiviseringsgevinst geninvesteres i kompetenceudvikling og styrkelse af tidlig indsats og forebyggelse på børne- og skoleområdet.