Borgmester Gert Jørgensen vil ikke slække på kvaliteten af den nye Frederiksberg Skole. Derfor arbejder han på at finde yderligere 18 millioner til skolebyggeriet.

Nu har Sorø Kommune fået tilbud på såvel nedbrydning af den gamle skole som opførelsen af den nye. I alt bliver skoleprojektet 18 millioner dyrere end hidtil budgetteret.

Borgmester Gert Jørgensen siger: – Da vi fik de første bud ind på nedbrydningsentreprisen i foråret, så projektet ud til at blive næsten 30 millioner dyrere end ventet. Set i dét perspektiv, synes jeg, at det er glædeligt, at vi nu ser ud til at kunne opføre en ny skole, og endda indlægge enkelte forbedringer, for 18 millioner mere end det oprindeligt afsatte.

Nedbrydningsentreprisen har været gennem et genudbud siden foråret, hvor det viste sig, at de indkomne bud i første udbudsrunde lå næsten 30 millioner over det beløb, kommunen havde afsat til nedbrydningen. I det nye udbud valgte man så at ændre på kravene til håndtering af det lettere forurenede byggemateriale, herunder at åbne mulighed for, at materialet kunne genanvendes og indbygges i en støjvold eller i en belægning.

I den nye udbudsrunde matcher tilbuddene på selve nedbrydningen det budgetterede beløb. Hertil kommer så, at kommunen pådrager sig nogle ekstra udgifter til håndtering af byggematerialet, som fortsat skal inddeles i tre kategorier og håndteres afhængigt af forureningsgraden.

Også de indkomne bud på opførelsen af den nye skole matcher det budgetterede beløb.

Når det samlede skoleprojekt alligevel bliver 18 mio. kroner dyrere end budgetteret, skyldes det flere ting. Dels, altså, ekstra omkostninger til håndtering af forurenet materiale (ca. 8 mio.). Dels udgifter til inventar, som ikke fra starten var med i projektet (ca. 4 mio.). Dels udgifter til genhusning af eleverne i pavilloner, som blev vedtaget i sommer for at imødekomme et massivt ønske fra forældrene (ca. 3,6 mio.). Og endelig udgifter til ekstra undersøgelser etc.(ca. 2,4 mio.).

Gert Jørgensen siger: – Jeg vil lægge op til, at vi lægger de 18 millioner ind i Budget 2015, som vi starter forhandling om på fredag. Det er vigtigt for mig, at vi ikke skærer i projektet, lige som jeg synes, det er positivt, at vi i forhold til eksempelvis inventar og genhusning kan tilbyde en løsning, der er bedre end den oprindelige.