Der er efterhånden mange eksempler på nysprog i stat og kommuner. En ordbog definerer nysprog som “en måde at tale på, hvorved man bevidst maskerer et budskabs egentlige mening. Det sker for det meste ved, at man bruger ord, der er mere positivt ladet, end andre ord for det samme, eller ved, at man opfinder nye ord til lejligheden”. Udlændingestyrelsen blev omdøbt til Udlændingeservice, flygtningeydelse blev til starthjælp, jobtilbud blev til jobtræning, miljøskat til grønne afgifter osv. Nogle gange går det ubemærket hen, andre gange er det så iøjefaldende en forvanskning, at folk bider mærke i det – og det er jo ikke meningen.

For nylig var der en del borgere i Sorø, der bed mærke i Sorø Kommunes præsentation af en lang række serviceforringelser som “Ny service”.

Dan Kiving medarrangør af en demonstration før byrådsmødet i onsdags, den 16. oktober ved Borgerskolen
Dan Kiving var medarrangør af en demonstration før byrådsmødet i onsdags, den 16. oktober ved Borgerskolen.

En af de borgere er Dan Kiving, som bl.a. er aktiv i Hjerneskadeforeningen. Han vurderer at nysproget stammer fra embedsværket, og han skriver til Dit Sorø: “Når de 35 forslag til serviceforringelser, som Sorø Kommunes Social- og Sundhedsudvalg vedtog, uden ændring af et eneste komma, bliver præsenteret og vedtaget af byrådet på mødet i onsdags, så er der noget der siger mig, at embedsværkets magt har nået et klimaks. Ikke et alt for ondt ord om DJØFFERNES mulighed for at præge samfundet, men når man – indenfor mit eget område hjerneskader – med et pennestrøg kan fjerne et genoptrænings- og kursustilbud for svært hjerneskaderamte til kr. 430.000 årligt, så kan embedsmændene m/k deres kram. Og samtidig skriver DJØFFERNE, at så må de (ikke)eksisterende kommunale tilbud benyttes i stedet OG de frivillige patientforeninger træde til med tilbud om højt specialiserede neurofaglige rehabiliteringstilbud. Når ingen politiker reagerer på denne ene sag eller har bemærkninger til de 34 andre, så kan jeg tydeligt se, at politikerne ikke har selvstændige meninger om det, de får forelagt af forvaltningerne til afstemning.”

Dit Sorø har spurgt Borgmester Gert Jørgensen i en anden sammenhæng, om hvorfor kommunen har valgt at kalde serviceforringelser for ”Ny service”? Og han svarer: “Vi kalder besparelserne for ”Ny service” da vores borgere vil opleve, at vi som kommune ikke kan blive ved med at levere helt den samme service, som vi hidtil har gjort. På nogle områder vil vi opleve, at servicen bliver reduceret eller forringet, eller at færre borgere måske vil få adgang til serviceydelserne.”

Så blev vi så meget klogere…

Vi vil efter jul prøve at få svar fra nogle flere politikere i Sorø, om hvorfor man i denne sag bruger udtrykket “Ny service”. Måske lykkes det os også at få nogle repræsentanter fra embedsværket i kommunen til at komme med et bud.

Hvis der er nogle af læserne, der har andre eksempler på nysprog i Sorø Kommune, så må I meget gerne sende dem til os på redaktion@dit-soroe.dk

Om nysprog
Nysprog eller “newspeak” et begreb skabt af den britiske forfatter George Orwell i fremtidsromanenen “1984” (udgivet i 1949). Romanens hovedpersonen, Winston Smith, er ansat i Ministeriet for Sandhed, hvor han har til opgave at omskrive historiske dokumenter, så de stemmer overens med statens propaganda. Formålet er at ændre borgernes tanker gennem manipulation af sproget, og alle negative udtryk bliver således erstattet af positive ord og associationer.

/SDL