Søren S. Kjær bliver Sorø Kommunes nye kommunaldirektør. Han bliver den, der skal stå i spidsen for at føre byrådets vision om at gøre Sorø til Danmarks bedste bosætningskommune ud i livet.

Sorø Kommunes nye kommunaldirektør hedder Søren S. Kjær. Han er 48 år og kommer fra Dragør Kommune, hvor han er direktør for Plan, teknik, miljø og kultur og desuden fungerende direktør for velfærdsområdet. Bag sig har han en lang karriere i centraladministrationen som blandt andet afdelingschef i Miljøministeriet og kontorchef i Skov- og Naturstyrelsen.

Hans vigtigste opgaver som kommunaldirektør bliver sammen med byrådet at sætte pejlemærkerne for kommunens fortsatte udvikling og udviklingen af den kommunale organisation.

Hvorfor Sorø?
Søren S. Kjær siger:

– Mit indtryk af Sorø Kommune er, at det er en super spændende kommune med et stort potentiale for udvikling. Der er både det kulturelle miljø med de fine gamle traditioner, landdistrikterne med fødevareerhverv, og så er der er et stort potentiale i forhold til blandt andet sundhedsområdet.

– Jeg glæder mig til at bidrage til at udvikle kommunen, både i forhold til de kommunale kerneopgaver og i forhold til byrådets vision. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af Sorø Kommune som organisation, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med en masse dygtige kolleger med noget på hjertet og et frisk byråd, som også har noget på hjertet.

Udvikling og kontinuitet
Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Jeg tror, Søren S. Kjær bliver et godt match. Vi er gået efter at få en udviklingsorienteret kommunaldirektør, og det får vi med Søren S. Kjær. Han har et godt blik for Sorø Kommunes muligheder og udfordringer, og jeg glæder mig til at samarbejde med ham om at udfolde de tanker og ideer, der ligger i byrådets vision for kommunen.

Gert Jørgensen finder det ikke problematisk, at Sorø Kommune kommer til at stå med to relativt ”grønne” profiler i toppen.

– Søren S. Kjær skal jo ikke drive butikken alene. Søren Ole Sørensen (konst. kommunaldirektør) har en kolossal erfaring i den kommunale verden og i Sorø Kommune, og han er garanten for, at vi bevarer en kontinuitet, samtidig med at vi udvikler kommunen, siger han.

 

Fakta
Søren S. Kjær er 48 år. Han er gift og har tre døtre på 15, 12 og 8 år. Han er uddannet Cand. Agro. Han bor på Frederiksberg.

Søren Søndergård Kjær tiltræder den 1. august 2014.

Søren Søndergaard Kjær
Søren Søndergaard Kjær