Sorø Kommunes nye hjerneskadekoordinator hedder Stina Falk Meldgaard. Hendes vigtigste opgave bliver at sikre en koordineret og sammenhængende indsats for borgere med en erhvervet hjerneskade.

Stina Falk Meldgaard er uddannet ergoterapeut og kommer fra en stilling som leder af visitationen i Solrød Kommune. Hun har mange års erfaring inden for ældre- og sundhedsområdet og ikke mindst inden for hjerneskadeområdet. Her har hun både været trænende og sagsbehandlende terapeut, fagkoordinator i visitation og hjælpemidler samt siddet for bordenden i Solrøds Kommune hjerneskadeteam som leder af visitationen. Hun er meget optaget af borger- og pårørendesamarbejdet og af at styrke samarbejdet på tværs i organisationen. Hun siger:

“Jeg ser frem til at være med til at styrke hjerneskadeområdet i Sorø Kommune. Hjerneskadeområdet kræver høj grad af koordinering af forskellige instanser og fagligheder, for at den ramte får et godt forløb efter en hjerneskade. Jeg glæder mig til at hjælpe borgere, pårørende og samarbejdspartnere, så alle kommer til at opleve en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, som hjælper dem videre.”

Stina Falk Meldgaard tiltræder stillingen den 1. marts 2022. Stillingen som hjerneskadekoordinator er oprettet for en toårig periode.

Privatfoto