Frivilligt Forum holder generalforsamling i Sorø Kultur- og Fritidscenter torsdag den 4. april 2013 kl. 19. Der skal bl.a. vælges ny formand for paraplyforeningen, som rummer frivilligt socialt arbejde i Sorø Kommune.

Formand Esther Hancock vil give formandskasketten videre, og der skal også skabes klarhed om, hvordan Frivilligt Forum kan samarbejde med det nye Frivilligcenter Sorø.

paraply