Kenneth Damsgaard HydeKenneth Damsgaard Hyde er pr. 1. maj ansat som arbejdsmarkedschef i Sorø Kommune. Kenneth har været konstitueret i stillingen siden november 2014 og er nu valgt blandt 20 ansøgere.

Vicekommunaldirektør Søren Ole Sørensen siger:

– Vi har valgt Kenneth, fordi vi har tiltro til, at han kan fortsætte det gode arbejde, som vi har set resultaterne af i 2014. Kenneth har været en af drivkræfterne i den omfattende omstrukturering, der er gennemført på arbejdsmarkedsområdet i løbet af de seneste år, og både fra administrativ og politisk side har vi tillid til, at Kenneth kan fortsætte den gode retning og udvikle Sorø Jobcenter i overensstemmelse med de politiske mål om et styrket samarbejde med erhvervslivet til glæde for både borgere og virksomheder.

– Arbejdsmarkedsområdet er jo et område med ekstremt stor betydning for kommunens økonomi, og her er det vigtigt, at Kenneth er skrap til både økonomistyring og resultatskabelse.

Kenneth Damsgaard Hyde siger:

– Jeg glæder mig rigtig meget til i samarbejde med ledere og medarbejdere i Sorø Jobcenter fortsat at kunne være med til at levere og udvikle indsatser og tiltag, der gør en positiv forskel for den enkelte borger i Sorø Kommune og for vores virksomheder. Vi har et godt hold i Sorø Jobcenter, og jeg er glad for, at jeg får mulighed for at fortsætte og udvikle samarbejdet.

Kenneth Damsgaard Hyde forudser, at fokus i arbejdsmarkedsindsatsen vil skifte over de kommende år.

– Vi går en tid i møde, hvor der i højere grad vil blive efterspurgt arbejdskraft, og hvor jobcentrets hovedopgave bliver at hjælpe virksomhederne med at finde de rigtige medarbejdere. Samtidig skal vi sørge for at få klædt vores ledige borgere på og sikre et kompetenceløft, således at de kan tage de job, der viser sig. Derfor kommer uddannelse og kompetenceudvikling til at spille en væsentlig rolle for, om vi kommer til at lykkes i fremtiden.

Om skiftet fra konstitueret til fastansat arbejdsmarkedschef siger han:

– Som konstitueret chef har man især fokus på den daglige drift. Nu får jeg mulighed for at prioritere udviklingsperspektivet højere, så vi forhåbentlig sikrer et godt grundlag for at lykkes med de reformer, der venter ude i horisonten, til gavn for Sorø Kommunes borgere og virksomheder.

Blå bog
Kenneth Damsgaard Hyde er 43 år. Han bor med sin kone Annett og deres to børn i Kerteminde. Han er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet. Kenneth har arbejdet på arbejdsmarkedsområdet gennem hele sit arbejdsliv, blandt andet som statslig jobcenterchef i Kerteminde, Assens og Nyborg. Siden august 2013 har han været leder af den borgerrettede indsats i Jobcenter Sorø, og siden november 2014 har han været konstitueret arbejdsmarkedschef i Sorø Kommune.