Søndag aften blev der indgået aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Formand for Børn og Undervisningsudvalget i Sorø Kommune, Rolf Clausen, glæder sig over, at der nu er indgået en aftale. Han siger:

Rolf Clausen
Rolf Clausen

– Jeg er meget tilfreds med, at der nu er indgået en aftale, som kan skabe ro om folkeskolen. Aftalen bærer præg af, at begge parter er indstillede på at se fremad og arbejde sammen om at understøtte udviklingen i folkeskolen. Kernebudskabet i aftalen er, at ledelse og medarbejdere skal indgå i en dialog om, hvordan man bedst tilrettelægger hverdagen på skolerne, så man skaber de bedst mulige rammer om elevernes læring og samtidig skaber en god arbejdssituation for lærerne. Det er helt i tråd med den tilgang vi har i Sorø Kommune, så det er jeg meget enig i.

Sorø Kommune er løbende i dialog med Danmarks Lærerforening om, hvad der skal til for at skabe de bedst mulige vilkår for elevernes læring og for lærernes mulighed for at gennemføre undervisningen. Helt konkret samarbejder Sorø Kommune med Danmarks Lærerforening om et fælles idékatalog, som skolerne kan bruge til eksempelvis at tilrettelægge skoledagen ud fra. Et af elementerne i kataloget bliver at samle lærernes forberedelsestid i blokke, så lærernes muligheder for fordybelse styrkes.

Den nye aftale omfatter ikke en ny arbejdstidsaftale, men åbner mulighed for indgåelse af lokale aftaler om arbejdstiden. Til det siger Rolf Clausen:

– Det er vigtigt for mig, at man ikke indgår lokale aftaler, der begrænser ledelsesretten på den enkelte skole. For mig gælder det om, at vi bevarer den størst mulige fleksibilitet på den enkelte skole, så man her bedst muligt kan tilrettelægge skoleåret og hverdagen.