PRESSEMEDDELELESE

Asfaltering af de kommunale veje i Sorø Kommune
For 2011 vil der i slutningen af juni måned bliver asfalteret på Øgårdsvej, Nøddestivej, del af Fægangen og del af Assentorpvej i fuld bredde, så vejene de næste mange år vil fremstå uden huller.

De soranske veje er efter to hårde vintre meget medtaget, som bilisterne hver dag mærker med bump og slalom kørsel mellem hullerne. Vej og Park råder over to specielle asfaltkøretøjer, som konstant er på jagt efter huller, som skal fyldes med asfalt. Grundet de mange huller sker udbedringen ikke så hurtig, som vi gerne ville.

Fagcenter Teknik og Miljø udvælger hvert år et vist antal veje, som skal have et nyt slidlag. Dette sker på baggrund af slid, tilstand, mængden af trafik og vejens status. I år har denne udvælgelse været ekstra svær, dels på grund af få midler til opgaven og de mange veje, som i løbet af få år er blevet væsentlige dårligere.

For 2011 vil der i slutningen af juni måned bliver asfalteret på Øgårdsvej, Nøddestivej, del af Fægangen og del af Assentorpvej i fuld bredde, så vejene de næste mange år vil fremstå uden huller.

Fagcenter Teknik og Miljø får daglig mange henvendelser angående huller i vejene, og vi er klar over, hvilken gene de er for bilisterne. Vi ville gerne asfaltere vejene før de når dette niveau, men i 2011 har vi desværre kun mulighed for at asfaltere ganske få veje, fordi midlerne i år har været begrænset.

Fagcenter Teknik og Miljø ved, at der er mange andre veje, som er lige så dårlige som de udvalgte veje, og dermed har huller, som er til gene for bilisterne. Fagcenter Teknik og Miljø vil derfor gerne opfordre alle til at huske på at køre efter forholdene, så bilerne tager mindst mulige skade.

Huller som har en dybde, som er til væsentlig fare og ulempe, må gerne mailes til trafik@soroe.dk
Vej og Park vil tage disse huller først, så sikkerheden på vejene holdes på det bedst mulige niveau.