Skal TalentSport Sorø bruge en del af sine midler på at skabe et forum for eliteidrætsudøvere med en idrætspsykolog, kostvejledning, forebyggende træning og lignende?

Det er et af de spørgsmål, der skal diskuteres, når TalentSport Sorø mandag den 23. februar kl. 19 holder møde med klubledere, idrætsudøvere, borgmesteren og medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget. Mødet foregår i den tidligere byrådssal på rådhuset.

På mødet sættes TalentSport Sorøs første to et halvt år også til debat, ligesom bestyrelsen giver et bud på, hvordan den ser fremtiden. Alt sammen med det udgangspunkt at forsøge at give de lokale idrætsudøvere optimale forhold.

Lokale idrætsudøvere fra henholdsvis Sorø Roklub og Sorø BMX samt dressurrytteren Cecilie Lyndrup vil ligeledes komme med indlæg på mødet.

talentsport sorøTalentSport Sorø så dagens lys i 2012 ud fra ønsket om at skabe bedre muligheder lokale talenter for at udvikle sig og markere både sig selv og Sorø Kommune såvel nationalt som internationalt.

Siden starten har TalentSport Sorø støttet talentudviklingen af lokale roere, kajakroere, golfspillere, bueskytter, BMX-kørere, dansere og kørestolsdansere, gymnaster samt en skakspiller og en dressurrytter.

Bestyrelsen for TalentSport Sorø er udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget. I bestyrelsen sidder Peter Lind Frederiksen (formand), Bjarne Stenbæk (næstformand), Merete Leisted Busk (kasserer), Bettina Høst Poulsen, Helle Wagner Holm, Per Andersen og Jussi Wolkovitz. Karin Heilesen fra Sorø Kommune er tilknyttet som sekretær. Bestyrelsesarbejdet er ikke honoreret.

Midlerne får TalentSport Sorø dels fra Sorø Kommune og dels fra private sponsorer. Sorø Kommune har netop hævet sit årlige grundbeløb fra 50.000 kr. til 100.000 kr. årligt. Derudover har Sorø Kommune afsat 50.000 kr., så kommunen op til det beløb fordobler bidrag fra private sponsorer.