12814711_875257525931128_7168324104036259286_nSkorstensfejer Børge Petersen er en moderne skorstensfejervirksomhed, der lægger stor vægt på de gamle dyder om høj kvalitet og kundeservice. For at gøre det nemmere for kunderne, er der nu mulighed for at tilmelde sig en sms-tjeneste.

Foråret indebærer, at man skal have særlig fokus på alliken, som har en forkærlighed for at bygge reder i skorstenene. Dette kan medføre risiko for udvikling af kulilte. Risikoen er særlig stor ved skorstene tilsluttet automatisk fyrede anlæg som træpillefyr, oliefyr o.l., oplyser Børge Petersen.

Kulilte kan hverken lugtes eller smages og er dræbende, selv i meget små mængder. Ved mistanke om alliker i skorstenen, bør du straks kontakte din lokale skorstensfejermester. Han kan fjerne reden og montere en rist, der forhindrer, at allikerne bygger igen.

Så tilmeld dig skorstensfejerens SMS og mail-service. Så får du besked om når skorstensfejeren er på vej. Tilmeld dig via e-mail på www.skorstensfejersoroe.dk

skorstensfejer børge petersen 5skorstensfejer børge petersen 7 skorstensfejer børge petersen 4