Danmarks Apotekerforening skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om behandlerfarmaceuter:

Behandlerfarmaceuter står nu klar på apoteket til at hjælpe borgere i stabil behandling, som mangler en gyldig recept. Den nye service skal aflaste andre dele af sundhedsvæsenet ved at udnytte de sundhedsfaglige kompetencer, der findes på apoteket.

Apotekerne i hele landet har fra nu af en ny sundhedsydelse på menuen.

Står man fx her i weekenden og opdager, at man hverken har mere af den daglige diabetesmedicin eller gyldige udleveringer på recepten, vil man kunne gå direkte ind på apoteket og efter helt faste retningslinjer få udleveret medicinen i mindste pakning med det samme. På den måde kan man fortsætte sin behandling, indtil man har mulighed for at kontakte egen læge og få recepten fornyet.

“Vores nye autorisation som behandlerfarmaceuter gør det nemmere at være dansker i sundhedsvæsenet. Samtidig aflaster vi de hårdt belastede læger på akuttelefonen, som hidtil har været nødt til at bruge ressourcer på at sidde og genordinere medicin til kronikere, som er løbet tør for udleveringer på deres recept,” siger formand for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns.

Behandlerfarmaceuter på alle apoteker

Ordningen med behandlerfarmaceuter blev vedtaget af et overvældende flertal i Folketinget kort før jul, og i marts blev detaljerne fastlagt i en bekendtgørelse, som bl.a. specificerer hvilke lægemidler, der er omfattet af ordningen.

Lovforslaget blev bl.a. af den daværende regering begrundet med ønsket om “at gøre yderligere brug af apotekernes faglighed” og “knytte apotekerne tættere på det nære sundhedsvæsen og forbedre serviceniveauet for borgerne og tilgængeligheden til lægemidler – i det omfang patientsikkerheden fortsat vurderes at være tilstrækkeligt tilgodeset.”

De ønsker er apotekerne nu klar til at opfylde med de nyautoriserede behandlerfarmaceuter, som kommer til at være til rådighed på alle apoteker og apoteksfilialer i hele åbningstiden og vagttjenesten:

“Borgerne får med behandlerfarmaceuten bedre service og bedre tilgængelighed til medicin. De stærke, medicinfaglige kompetencer, der findes på landets pt. 486 apoteker bliver bragt endnu bedre i spil og gør dermed sundhedsvæsenet endnu mere nært og sammenhængende for den enkelte,” siger Anne Kahns.