Der var så dejligt ude på landet… Sådan begynder H. C. Andersens elskede eventyr om den grimme ælling, der måtte gå så grueligt meget i gennem, før den kunne folde sine hvide vinger ud og flyve som en svane.

Nu får en lang række bevaringsværdige bygninger muligheden for at gennemgå en udvendig renovering, som bringer dem tættere på deres oprindelige udseende. Det skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Godt 100 boligejere i Kirke Flinterup, Lårup, Munke Bjergby, Nyrup, Stenmagle og Vedde har netop fået brev fra Sorø Kommune i deres e-boks og er blevet opfordret til at søge om tilskud til udvendige forbedringer, som øger husets bevaringsværdi ved at bringe det nærmere dets oprindelige udtryk. Forbedringer kan fx dreje sig om renovering af tag, facade, vinduer eller andet, som vender ud mod vejen.

Midlerne til forbedringerne er afsat i forbindelse med den helhedsplan, der er udarbejdet for Stenlille, og består dels af kommunale, dels af statslige midler.

Så hvis ejerne af de bevaringsværdige bygninger griber chancen, så kan vi se frem til, at flere af egnens kønne bygninger genopstår som smukke svaner i landskabet.

Tidsplan
Inden 7. marts skal boligejeren sende en foreløbig ansøgning til Sorø Kommune.
Før påske får boligejerne besked om, hvor vidt de kan gå videre med projektet.
Inden 9. maj skal boligejeren indsende den endelige ansøgning.
Den 7. juni beslutter Sorø Kommune, hvilke ejendomme der får del i puljen.
Arbejdet må ikke sættes i gang, før kommunen har godkendt den endelige ansøgning og sendt et skriftligt tilsagn om tilskud.

Har du spørgsmål om puljen, kan du kontakte Bente Kjeldal Jensen fra Sorø Kommune på bkje@soroe.dk eller 57 87 63 64.

Efter
Efter

Bygningsforskønnelse
Her er det Hovedgaden 71 i Stenlille, som har fået en kærlig hånd og et puljetilskud…

Før
Før