2500 ansøgninger er modtaget, og over 500 bibeholdelses- og byggetilladelser er færdigbehandlet i Sorø Kommunes projekt Geokodning. Nu starter selve geokodningen. Målet er at få et klart og præcist overblik over alle bygninger i kommunen.

Farvekoder skaber klarhed
Når du fremover modtager en BBR-meddelelse, vil der være indsat et luftfoto af ejendommen, hvorpå de enkelte bygninger vil kunne ses. For hver bygning, der er registeret i BBR, vil der på kortet være en prik med en farvekode. Hvis prikken er grøn, er der overensstemmelse mellem BBR og de bygninger, du har på din ejendom. Er prikken gul, afviger BBR fra de bygninger, der kan ses på kortet, og er prikken rød, betyder det, at det ikke har været muligt at sammenligne BBR med kortet.

Der er allerede foretaget en grovmasket placering af prikker, og nu går vi i gang med den såkaldte geokodning. Hen over vinteren får kommunen dermed et overblik over, hvilke bygninger der er indberettet korrekt, hvilke bygninger der er med i Projekt ”Frit Lejde” og endelig, hvilke bygninger, som slet ikke er indberettet/registreret.

Ejere af ikke-registrerede bygninger vil blive kontaktet. Hvis der efter en dialog stadig ikke forefindes en byggetilladelse, vil kommunen stille krav om lovliggørelse af byggeriet. Hvis byggeriet kan lovliggøres, skal ejer betale byggesagsgebyr samt en BBR-bøde på 2000 kr. for manglende ansøgning.

Brug for hurtig behandling?
På grund af den store mængde ansøgninger, kommunen har modtaget, vil nogle sager først blive behandlet i 2017-18. Hvis du har en ansøgning om lovliggørelse liggende i ”Frit lejde”-bunken, og du gerne vil sælge din ejendom eller på anden måde har brug for en opdateret BBR, kan du kontakte byggesagsafdelingen. Så vil din ansøgning blive behandlet, og du vil om muligt snarest modtage en lovliggørende byggetilladelse.

Baggrund
I 2014 startede Sorø Kommune Projekt BBR og Geokodning. Første del af projektet var en ”Frit lejde” kampagne i april-juni 2014. Kampagnen var rettet mod opdatering af Bygnings- og Boligregistret (BBR) for den samlede bygningsmasse i kommunen både private-, erhvervs og kommunale ejendomme.

Der var en stor interesse fra borgerne for at få lovliggjort deres byggeri, og da kampagnen udløb, var der modtaget omkring 2500 ansøgninger.