Det kan godt være at produktet er i orden, at virksomheden råder over de rigtige medarbejdere, og det i det hele taget ser fornuftigt ud. Og så alligevel ikke. Likviditeten kunne være bedre, der er ikke råd til vækst. Bestyrelsen, hvis man har en sådan, siger ikke noget, men er bare glade for julegaven og godt tilfreds med kaffen til bestyrelsesmøderne!

Mikael Tipsmark
Mikael Tipsmark

Et tjek udefra kunne måske være en mulighed for at få rettet op på nogle af de processer, som man ikke lige har fokus på i den daglige drift. Derfor har Sorø Erhverv bedt Mikael Tipsmark fra Arbejdsgiveren (Tidligere Dansk Smedjemesterforening) om at holde oplæg om emnet:

Optimer din virksomhed med bedre finansieringsstruktur og få større tillid hos banken med en slagkraftig bestyrelse.

Arrangement foregår hos ASA-Lift på Juliesmindevej. ASA-Lift vil indledningsvis præsentere ASA-Lift. Programmet slutter med en omvisning, hvor der bliver lejlighed til at se
produktionen, og derved få et indblik i det store produktportefølje som ASA-Lift har.

Det sker tirsdag den 17. februar 2015 kl. 08.15 til 9.45.

Hvis du vil deltage i dette netværksmøde, skal du tilmelde dig på erhverv@soroe.dk med angivelse af:
Virksomhedsnavn
Deltager
Mail og telefonnr.

Pris: Det koster 20 kr. at deltage i netværksmødet.