Danmarks Naturfredningsforening i Sorø inviterer til årsmøde fredag den 7. november kl. 19.

Det sker i salen på Værkerne, Frederiksvej 27.

Emnet er naturparker i Danmark med udblik til vores nabolande. Biolog Claus Helweg Ovesen vil holde foredrag og herefter er der mulighed for at stille spørgsmål.

Efter en pause afholdes kl. 20.15 årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne, herunder bestyrelsens beretning, der omhandler DN Sorøs virke i det seneste år.

Alle er velkomne, men du skal være medlem for at kunne stemme.

Efter mødet er DN vært ved et mindre traktement.
sti