Den 20. juni 2012 kl. 4.30 holdes nattergalegudstjeneste på Kongsgaarden i Vester Broby. Lynge Broby Sogne arrangerer den årlige tur langs Susåens brinker på Kongsgaardens enge og ved den gamle vandmølle for at høre nattergalen.

Efter turen samles til morgenandagt i Vester Broby Kirke. Til slut morgenmad og kaffe på Kongsgaarden.

Kongsgaarden på Strandvejen 11, 4180 Sorø er centrum for en lang række lokale aktiviteter. Der holdes Sankt Hans-arrangement, jule- og høstmarkeder, og de lokale foreninger bruger gården som mødested. Skoleklasser nyder også godt af gårdens faciliteter, når de får historieundervisning.

Kongsgaarden