Hele kultur- og fritidsområdet skal spare én procent. Hertil kommer besparelser på blandt andet eliteidræt og lokaletilskud. Det vedtog Kultur og Fritidsudvalget på sit møde onsdag.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde onsdag den 2. december 2015 besluttet, hvordan udvalget vil finde dels 227.000 kroner i generelle besparelser og dels yderligere 134.000 kroner til finansiering af meromkostninger ved Museum Vestsjælland. Dermed imødekommer udvalget sine sparekrav for 2016. Men det betyder også, at nye besparelser skal på dagsordenen i løbet af foråret.

Jørgen Larsen
Jørgen Larsen

Udvalgsformand Jørgen Larsen siger:

– Man kan sige, at vi har valgt en besindig tilgang til spareøvelsen. Vi har koncentreret os om at nå i mål med de besparelser, vi skal finde for 2016. Det betyder jo så desværre, at vi må se på tingene igen i løbet af foråret for at finde de nødvendige besparelser i forhold til 2017 og frem.

Den største post er besparelsen på 1 %, som tages helt bredt på Kultur og Fritidsudvalgets område. Hertil kommer en række mindre besparelser på bl.a. elite- og talentpleje, internationaliseringsmidler og sommerferieaktiviteter. Endelig sænkes lokaletilskuddet til foreninger m.v. med 5 procentpoint, så det når ned på det lovpligtige minimumsniveau på 65 %.

Jørgen Larsen mener ikke, at de aktuelle besparelser vil få voldsomme konsekvenser for hverken borgere, foreninger eller kulturliv.
– Den brede 1 % besparelse vil selvfølgelig kunne mærkes, ikke mindst hos Sorø Musiske Skole og Sorø Bibliotek, som allerede har været gennem væsentlige besparelser. Men alt i alt kan man sige, at vi er gået efter at spare de steder, hvor det gør mindst ondt. Vi har i denne omgang kun sparet 35.000 kr. årligt på foreningstilskud og medlemstilskud, og dette først med virkning fra 2017. Det er også positivt, at vi i denne omgang har kunnet styre uden om en række af de kulturelle aktører, museerne, aftenskolerne, Kulturcafe Ludvig mfl., siger han.

Besparelserne blev i udvalget vedtaget af V og K.

Fakta
Kultur- og fritidsudvalget har besluttet flg. besparelser fra 2016 og fremefter:
Andre ferieaktiviteter 12.000 kr. pr. år
Forenings- og medlemstilskud i alt 35.000 kr. (fra 2017)
Rådighedsbeløb, start- og udviklingspulje 60.000 kr. i 2016 og 2017, herefter stiger det til 90.000 i 2018 og 120.000 i 2019.
Sommerferieaktiviteter v. Sorø Sportsråd 20.000 kr. pr. år
Budgetforsikringspuljen (1 % besparelse) 168.000 kr. pr. år
Eliteidræt og talentpleje 12.000 kr. i 2016, 50.000 fra 2017 og frem.
Lokaletilskud til foreninger 53.000 kr. pr. år
Internationaliseringsmidler 37.000 kr. pr. år