thumb_IMG_7595_1024Kongskilde Friluftsgård danner rammer om “Mylder på Matriklen” på den 11. september kl. 9-22.

Om dagen går 250 børn på jagt efter dyr, planter og svampe for at undersøge, hvor mange forskellige arter der findes til lands, til vands og i luften. Sammen med frivillige, naturvejledere og andre fagfolk går børnene på jagt i skoven, på engen, i Tystrup Sø og Møllesøen og Møllebækken.

“Eftermiddag og aften inviterer vi alle til at deltage i BioBlitzen, hvor man både kan få en spændende oplevelse i naturen og samtidig bidrage til et vigtigt stykke arbejde med at finde ud af, hvordan naturen i Sorø har det”, fortæller naturvejleder Kirsten Blicher Friis.

Hent Bio Blitz program

Hvad er en BioBlitz?
”Bioblitz Sorø handler både om at undersøge biodiversiteten, om at formidle naturen, om borgerinddragelse og samarbejde på tværs af skoler, Sorø Kommune, lokale foreninger, Naturstyrelsen, naturvejledere og andre fagfolk”, fortæller Kirsten Blicher Friis. BioBlitz er en fælles jagt på arter i kapløb med tiden. Hvor mange arter – planter og dyr – kan man finde i løbet af en enkelt dag på et udvalgt sted? Vi registrerer løbende de arter, vi finder, og laver lister så alle kan følge med i, hvor mange forskellige dyr og planter, der er fundet. ”Vi vil gerne give deltagerne en oplevelse af, at deres bidrag også tæller, og vi kan kun lave BioBlitzen, hvis mange vil være med.”

thumb_IMG_8188_1024Citizen Science – borgerne bidrager
”Vi inviterer borgerne til at deltage i BioBlitzen ved Kongskilde, for alle kan bidrage til, at vi får et overblik over naturens tilstand i Sorø,” fortæller Kirsten Blicher Friis. ”Skolebørn går med ud i naturen og samler planter, finder smådyr og fanger fisk i søen, fagfolk hjælper med artsbestemmelserne og så registrerer, vi hvor mange forskellige dyr, planter og svampe, vi finder på dagen. På den måde bidrager børnene til et vigtigt stykke kortlægningsarbejde,” fortæller Kirsten Blicher Friis videre.

Eftermiddag og aftenen er alle velkomne til at være med. Der er ture i området med botanikere, fuglefolk og svampekendere, og fagfolk til at hjælpe med at registrere de dyr og planter, som deltagerne finder.

Hvor
Kongskilde Friluftsgård, Skælskørvej 34, 4180 Sorø. Alle aktiviteter udgår fra Kongskilde Friluftsgård, så mød op på gårdspladsen.

thumb_IMG_8134_1024Program
Kl. 9.00-14.00: 250 elever fra Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole deltager i Bioblitzen i naturen omkring Kongskilde Friluftsgård. Naturens Ambulance fra Danmarks Naturfredningsforening er åben fra kl.12. Sorø Bibliotek guider i bøgernes verden.

Kl.15.30-22.00: Bioblitzen er åben for alle. Der er guidede ture, hvor du kan hjælpe lokale frivillige, naturvejledere og andre fagfolk med at finde, artsbestemme og registrere fugle, svampe, planter, pattedyr og flagermus. Det kræver ingen forkundskaber at være med, alle både små og store er velkomne. Se programdetaljer nedenfor.

kl.15.30-17.00: Plante- og dyreliv på Bjerget.
I 2007 blev floraen på Bjerget kortlagt, siden er området blevet afgræsset af geder, får og kvæg, og vi skal se, om det har betydet noget for, hvilke planter, der gror på Bjerget. Vi kigger også efter sommerfugle, fugle og guldsmede. v/Rene Andersen, DN Sorø

kl.16.00-17.45: De vilde planter.
Vær med til at kortlægge plantelivet langs Møllebækken, i Frederikskilde Skov, på Rytterbjerg mm. Det er et område, som er meget spændende, og hvor der gemmer sig flere sjældne planter. v/Naturvejleder og botaniker John Holst

16.30-17-30: Billejagt.
Med forskellige fangst-metoder går vi på jagt efter biller og andre insekter. De små dyr kan blandt andet fanges med faldfælder eller ved at sigte den jord, de lever i. v/Morten Pedersen

thumb_IMG_2059_1024Kl.17.00-18.00: Indvielse af stien rundt om Bjerget.
Bjerget byder på den smukkeste udsigt ud over Tystrup Sø og landskabet omkring Kongskilde Friluftsgård. Der er nu etableret en ny sti, som går gennem foldene og den lille sø nedenfor Bjerget. Turen bliver ledet af DN Sorøs sporgruppe, der har stået for den nye sti omkring søen og står for den løbende vedligeholdelse af området.

18.00–21.00: Bestemmelse af planter, svampe, insekter mm.
Vi kigger på de indsamlede planter, svampe og insekter, ser på hvordan man artsbestemmer, og indrapporterer fundene. V/Elise Hvelplund, Naturvejleder Vordingborg Kommune; Uffe B. Nielsen, naturvejleder Lolland Kommune; John Holst, naturvejleder og botaniker; Rene Andersen, DN Sorø; Morten Pedersen, som ved en masse om smådyr og fugle m.fl.

18.00-19.30: Livet i Hundesøen.
Med ruser, net og fiskestænger undersøger vi livet i Hundesøen. Tag gerne selv en fiskestang med. v/Morten Kantsø, Naturstyrelsen Storstrøm og biolog, Claus Koch

18.15-19.45: Mød de vilde pattedyr.
Vi lister ud og kigger efter rådyr, harer og de andre pattedyr på markerne. Vi kigger efter i de opsatte fælder for at se, om vi har fanget mus og mår, og vi slipper dyrene fri igen, når vi har registreret de forskellige arter. v/Marie Roland, Naturvejleder fra Naturstyrelsen Storstrøm.

thumb_IMG_1675_102418.30-20.00: Fuglesafari.
Tag med på fuglesafari i området omkring Kongskilde, og bliv klogere på sensommerens fugleliv. v/Rolf Lehrman, DOF Vestsjælland

18.45-20.15: Svampetur.
Gå med i skoven og på engene og find efterårets svampe. I BioBlitzen tæller alle svampe, både dem der kan spises, og dem der ikke kan. v/ Jan Woolhead, DN Sorø

20.00-22.00: Flagermusjagt.
Kom tæt på flagermusene, når de kommer frem i skumringen. Ved hjælp af en detektor som opfanger flagermusenes skrig, kan vi høre flagermusene og følge deres jagt efter insekter i mørket. Hver flagermusart har sin egen lyd, og vi skal finde ud af, hvilke flagermus det er, ved at lytte til dem. v/Morten Christensen

20.30-22.00. De nataktive insekter.
Vi lokker de nataktive insekter med uv-lys. Efter mørkets frembrud er der både sommerfugle, sværmere, målere og ugler, som alle bliver tiltrukket af lys. v/Morten Pedersen, som ved en masse om smådyr, fugle mm.

Bioblitzen afholdes af
Kongskilde Friluftsgård Naturcenter
Naturstyrelsen Storstrøm
DOF Vestsjælland
DN Sorø
Sorø Kommune

thumb_IMG_7596_1024En stor tak til

  • Sejers Konditori, som har lovet at levere morgenbrød og sandwich til de cirka 20 frivillige, som dagen igennem hjælper børn og voksne med at gå på jagt efter dyr, planter og svampe.
  • Svegårds Bog og idé, som hjælper med materialer til skoleelevernes formidling af deres fund på dagen.
  • Sorø Bibliotek, som låner os fagbøger om natur for både børn og voksne.
  • Grønt Forum, som har givet et økonomisk bidrag til Bioblitzen.
  • Friluftsrådet, som har givet økonomisk støtte til undersøgelsesudstyr.
  • Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole, som bakker op omkring BioBlitzen med deres deltagelse.