Tag med på en tur i Martin Luthers fodspor, foredrag i Alsted Kirke torsdag 11. september kl. 19.30.

De fleste har hørt om Martin Luther. I 1500-tallet tog han kampen op mod misbrug og vranglære i den katolske kirke og startede reformationen, som betød overgang til protestantisme i Nordeuropa og satte et stort aftryk på nutidens danske samfund. Men de færreste ved nok, at han også komponerede musik. Faktisk spillede han lut, skrev melodier og digtede salmer. Mange af dem har vi haft i vores danske salmebog lige siden. Luther skrev på sit modersmål og i et let fatteligt hverdagssprog, så almindelige mennesker ikke længere skulle være som uvidende får i en kirke, hvor det forgik på latin.

Pianist Aksel Skjoldan og fløjtenist Søren Juhl har rejst og taget billeder, hvor Martin Luther blev født, hvor han svor sin ed til Gud om at blive munk, hvor han blev forhørt af Pavens undersøgelsesdommer, og hvor han gik under jorden som fredløs. Luther boede herefter mange år i Wittenberg, blev gift med en bortløben nonne og fik 6 børn. Omgivet af familie, venner og trosfæller fik han støtte i sin kamp mod den korrupte romerkirke og for en kærlig Gud.

11. september kl. 19.30 i Alsted Kirke giver de koncert og foredrag om Martin Luther, hvor tilhørerne kan møde personen Martin Luther, hans musik og få indblik i historien om reformationen med et menneskeligt ansigt.

– Martin Luther var en stærk personlighed, som også elskede musikken. Han gik meget igennem, og han har en stor del af æren for, at vi i dag kan leve et liv i personlig frihed uden religiøs og politisk fundamentalisme, fortæller Søren Juhl og understreger, at man ikke behøver at kende til Martin Luther på forhånd for at kunne deltage.

– Vi tager tilhørerne med på en rejse i Martin Luthers fodspor og følger hans udvikling fra frygtsomt menneske, til han bliver fri og modig nok til at stå op imod tidens største magt, Paven, der ikke veg tilbage for at brænde sine fjender levende. Det er en god historie om en livskraftig mand, og undervejs spiller vi både hans egen musik og andet musik fra hans tid og eftertid.

luther