Movia og Politiet står sammen om fælles kontrolindsatser rundt om på Sjælland. Det skal øge kundernes bevidsthed om, at man skal huske at betale for turen.

Det burde egentlig ikke være så svært, men det er det. Hvert år er der mange kunder, der glemmer at betale for billetten, når de hopper på bussen. Derfor udfører Movia løbende billetkontrol rundt om på hele Sjælland. Men erfaringen viser, at der er visse tidspunkter, områder og buslinjer, hvor det er svært for Movias kontrollører at gennemføre billetkontrol. Det har ført til et samarbejde mellem Movia og lokalt nærpoliti om koordinerede billetkontrolindsatser.

Normalt udskriver Movia op mod 200 kontrolafgifter under en koordineret indsats med politiet, særligt når den foregår i aften- og nattetimerne. Til sammenligning udskriver en kontrollør ca. 10 afgifter på en gennemsnitlig dag.

De koordinerede billetkontrolindsatser gennemføres, fordi manglende billetindtægter er en udfordring for mobilitetsselskabet Movia.

“Billetindtægterne er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at have god kollektiv transport, da Movia ellers kommer til at mangle de billetindtægter, der er med til at betale for bustrafikken”, forklarer Movias direktør for Kommerciel og Kunder, Camilla Struckmann.

Samarbejdet med politiet bidrager med øget sikkerhed for Movias billetkontrollører. “Det sker jo desværre ind i mellem, at nogle forsøger at undvige en kontrolafgift. Og vi forstår selvfølgelig godt, at det er rigtigt ærgerligt at få en kontrolafgift. Men man skal altså altid huske at betale turen, som langt de fleste heldigvis også gør”, afslutter Camilla Struckmann.

Foto: ABW