Som Movia tidligere har informeret om, var det nødvendigt at lukke for bestilling af flexture fra 1. til og med 7. marts, som følge af manglende vognkapacitet. Lukningen af flextur skete for at sikre kapaciteten til kørsel af patienter, kommunalt visiterede kunder og medlemmer af Movias handicapkørselsordning.

Movia har siden da arbejdet for at skaffe den manglende kapacitet hos de operatører, som kører på kontrakter med variabel kørsel uden garanti. De forventes at kunne løse opgaven, og derfor åbner Movia for bestilling af flextur igen fra tirsdag 8. marts 2022.

Movia følger kørslen nøje, men kan allerede nu varsle, at såfremt Movia får vanskeligheder med at få kørslen udført, vil kunderne kunne opleve længere ventetid på vognen end de normale maksimale 15 minutter. Movia har fokus på at informere kunderne herom.

Kilde

Foto: JDL