Frikirken, Sorø åbner den 12. september op for et internationalt, anerkendt trinkursus til mennesker, som oplever at sidde fast i uhensigtsmæssige livsmønstre, såsom lavt selvværd, overspisning, dårlige mønstre af vrede, kontrollerende adfærd, præstationsangst, mm.

Mønsterbryder-kurset, der foregår i 12 trin, giver den enkelte redskaber til at se sin egen virkelighed i øjnene.

”Det er en mulighed for at arbejde intensivt med de områder, hvor man oplever sig magtesløs og fanget i nogle destruktive vaner. Man kan sige, at det er hjælp til at gøre noget ved det, du rent faktisk kan gøre noget ved”, siger Pia Daugaard, ansat i Frikirken, Sorø.

12-trinsprogrammet har sit udspring i AA (Anonyme Alkoholikere) og bruges i dag som livshåndteringsredskab til stort set alle typer af almen menneskelige problemstillinger.

Farvel til afhængighed og dårlige vaner
”Det er et program, hvor man får lov til at bevare styringen selv. Der er ingen som er terapeuter for andre. Alle som deltager, inkl. gruppelederen, er selv i arbejdstøjet med et område af sit liv”, fortæller Pia Daugaard, som skal lede kurset i Sorø.

frikirken soroePraktisk information
Trinkurset forløber over 12 uger, med opstart mandag d. 12. september kl. 19.00, i Frikirkens lokaler, Frederiksvej 18, 4180 Sorø.

Kurset foregår som gruppearbejde (4-6 personer) med kvalificeret undervisning af bl.a. Lars Due Christensen (filosof og præst) via You Tube. Der tages udgangspunkt i bogen ”Velkommen til Virkeligheden” af Lars Due Christensen (249,-). Der er fuld anonymitet, og det er en betingelse for deltagelse, at man respekterer tavshedspligten.

Der tilbydes kaffe/te og lidt servering, som koster 10,- kr.

Mere info om program, baggrund, mm på frikirken-soroe.dk og trinkurser.dk

Om Frikirken, Sorø
Kirken har ca. 50 voksne medlemmer samt en masse børn og unge. Det er en lokal frikirke som er tilknyttet Det Danske Missionsforbund på national plan. Frikirken holder til på Frederiksvej 18, hvor der holdes gudstjeneste hver søndag samt en række arrangementer i løbet af ugen. Frikirken fejrede i 2014 100 års jubilæum.