Dagligt hører man bemærkningen om, at det er vanskelig at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Men hvad mener man med kvalificeret arbejdskraft? Sorø Erhverv gennemførte en undersøgelse hos kommunens
erhvervsliv i august 2014, en undersøgelse der bl.a. skulle afdække hvad det er for en arbejdskraft kommunens erhvervsliv efterspørger.

Svaret var klart og entydigt: Faglært arbejdskraft indenfor håndværk og metalindustrien med de rette kompetencer.

Sorø Erhverv sætter fokus på dette område på netværksmødet den 8. oktober, hvor faglærer/studievejleder Jens Peter Christensen Dalsgaard fra Selandias afdeling for produktion og Industri i Slagelse vil fortælle om de industriuddannelser man har hos Selandia, samt hvordan man tiltrækker flere medarbejdere til faget.

Det sker kl. 8.15 hos Chris Jensen A/S i Stenmagle.

Netværksmødet følges op af en job og erhvervsmesse den 22. januar 2015, hvor virksomheder i kommunen får mulighed for at præsentere deres uddannelsestilbud over for folkeskolens afgangselever, andre unge
mennesker i kommunen samt kommunens ledige. Arrangementet gennemføres den 22. januar i et samarbejde mellem Sorø Kommune, Jobcenter Sorø og Sorø Erhverv. Nærmere følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22. januar 2015.

Indbydelse Chris Jensen