Torsdag den 28. april 2011 kl. 14-16.30 holder Søren Haslund Christensen foredrag i Kaarsbergcentret.

Søren Haslund-Christensen, f. 1933, var fra 1989 til 2003 hofmarskal hos Dronning Margrethe 2.

Haslund-Christensen udnævntes i 1982 til oberst, var 1982-85 chef for 1. Jyske Brigade i Fredericia og 1985-88 chef for Hærens Officersskole. I 1988 blev han udnævnt til generalmajor og blev chef for Jyske Division.

Ældresagen har arrangeret foredraget. Pris for medlemmer: 25 kr., ikke medlemmer: 40 kr.

Kaarsbergcentret