Af Kristiane Nyborg, kandidat til kommunalvalget for SF Sorø

Pædagogernes landsforbund BUPL gennemfører hvert år en vilkårsundersøgelse, der bl.a. sætter fokus på arbejdsvilkår. Mere end 14.500 pædagogerne har deltaget i dette års undersøgelse – heraf flere fra Sorø Kommune. Deres besvarelser afspejler en virkelighed, hvor man som børnehave- eller vuggestuepædagog ofte står alene med store grupper af børn.

Selvom vi har fået en lov om minimumsnormeringer for børn mellem 0-6 år, så er det kun 25% af de adspurgte pædagoger, der oplever forbedringer i normeringen.

Det skyldes til dels, at der er stor mangel på uddannede pædagoger. Men det handler i høj grad også om, at politikere tager til takke med teknisk beregnede minimumsnormeringer på kommuneniveau fremfor at sikre reelle minimumsnormeringer i hver enkelt institution.

Den nye, kommende kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune bør tage beslutninger ud fra et mere oplyst og retvisende grundlag. Og skal vi tale om, hvordan tingene ser ud i virkeligheden fremfor i regnearket, så er en normering på 1 voksen til 13 børnehavebørn eller 7 vuggestuebørn mere realistisk.

I SF mener vi, at det må stå lysende klart for enhver, at de fastlagte minimumsnormeringer er et fatamorgana! Lad os nu lytte til pædagogernes og forældrenes oplevelser fremfor at affærdige hele problematikken med, at det ikke har hold i virkeligheden, eller at vi skal være glade, fordi vi jo allerede indfører minimumsnormeringer i 2023 fremfor 2024, som loven påkræver.