Nu skal alle husejere i Sorø Kommune indhente byggetilladelse for alle udhuse på deres grund. Reglen omfatter så vidt vides samtlige bygninger – også hundehuse, hønsehuse, drivhuse, pavilloner, legehuse osv.. Det koster  kr. 1270,- i byggesagsgebyr pr. bygning, hvis der er flere end to småbygninger på grunden. Melder man ikke sit byggeri, inden kommunen iværksætter sin overvågning, vil man blive opkrævet en bøde på mindst kr. 2000,- oveni byggesagsgebyret. I værste fald kan man risikere, at bygningen skal rives ned.

Borgerne i Sorø Kommune har ifølge en kommunal pressemeddelelse taget godt imod den såkaldte “frit lejde-aktion”, hvor man inden 1. juli kan registrere byggeri i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Siden frit lejde-perioden startede den 1. april, er der kommet over 125 henvendelser til byggesagsgruppen på rådhuset. Flere end 750 borgere har været inde på hjemmesiden Lovliggør byggeri. Over 100 har ansøgt om lovliggørelse af byggeri.

– Vi glæder os over, at frit lejde-aktionen ser ud til at virke. Det er vigtigt, at vi har et fuldt opdateret BBR, især med sigte på, at borgerne fremover skal benytte det digitale ansøgningsmodul Byg og Miljø. Byg og Miljø vil gøre det lettere at søge om byggetilladelse og mere overskueligt at følge behandlingen af sin byggesag. Frit lejde-aktionen er jo også borgernes mulighed for at få bragt deres sager i orden, så de undgår en bøde senere, når vi efter 1. juli tager fat på at gennemgå samtlige ejendomme i kommunen, siger Vibeke Solvang, leder af Plan, Byg og Trafik i Sorø Kommune.

Du kan nå det endnu
Hvis du har en bygning, der ikke er registeret i BBR, vil du ind til 30. juni kunne ansøge om lovliggørelse af byggeriet. Du kan ansøge gennem det nye elektroniske ansøgningsmodul Byg og Miljø, som du finder på kommunens hjemmeside – soroe.dk – under ”Lovliggør byggeri.” Husk at have din NemID ved hånden.

Hvad skal registreres?
Som udgangspunkt skal alt byggeri på ejendommen være registret i BBR. Det gælder både tilbygninger og driftsbygninger, men også mindre udhuse under 10m², drivhuse, overdækning af f.eks. terrassen, carporten eller garagen.

Hvad koster det at få lovliggjort sit byggeri?
Når kommunen har fået din ansøgning, vil sagen blive behandlet, og hvis det er muligt, vil byggeriet blive lovliggjort gennem en byggetilladelse, og du vil som ejer skulle betale et byggesagsgebyr.

Det eneste tilfælde, hvor der ikke kræves byggesagsgebyr, er, hvis der på en ejendom højst er to bygninger under 10 m², og de ikke er højere end 2,5 m, og de ligger over 2,5 m fra andet byggeri. Disse bygninger skal indberettes til BBR, men der vil ikke blive opkrævet byggesagsgebyr.

Er der tre eller flere bygninger under 10m² på ejendommen, kræver det, at kommunens giver en mini-byggetilladelse (Meddelelse om byggearbejde). Dette er også tilfældet, hvis bygningerne står i tilknytning til eller under 2,5 m fra andet byggeri. Der vil i disse tilfælde blive opkrævet et byggesagsgebyr på kr. 1270,- pr. bygning ud over de første to.

Når frit lejde-perioden udløber
Når frit lejde-perioden udløber 1. juli, går kommunen i gang med et større arbejde med at gennemgå samtlige ejendomme i kommunen ved at sammenholde de seneste luftfotos med ejendommens BBR. Hvis der i forbindelse med gennemgangen findes byggeri, som ikke er registret i BBR, vil ejeren blive kontaktet med krav om lovliggørelse af byggeriet. Udover byggesagsgebyret vil der desuden blive opkrævet en bøde på kr. 2000, som er taksten, hvis man som ejer ikke har en korrekt opdateret BBR.

Man kan læse mere om lovliggørelse af byggeri på soroe.dk.

byggeri