Vi har mistet et liberalt fyrtårn
Henrik Vester er gået bort alt for tidligt efter at have tabt kampen til kræften. Henrik Vester var, siden han flyttede til Sorø, dybt engageret i det politiske arbejde, og som medlem af Venstre og Venstres bestyrelse har han arbejdet for de liberale værdier især på det kommunale område.

I valgkampen for et halvt år siden var Henrik Vester trods sin sygdom dybt engageret i Louise Schack Elholms valgkampagne, og som kampagneleder arbejdede han både nat og dag for en god og solid valgkamp.

Henrik blev formand for Venstre i 2020, og opgaven var klar: At genrejse Venstre Sorø, som havde tabt halvdelen af sine vælgere ved valget i 2017.

I Henriks formandsperiode er det lykkedes at få skabt en ny fuldtallig slagkraftig bestyrelse, og Henrik var godt i gang med at lægge grunden til et nyt politisk program sammen med bestyrelsen og Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer.

I 2023 blev Henrik udnævnt som æresmedlem i Venstre på grund af sin store indsats for partiet. Venstre Sorø har mistet et fyrtårn, et stort menneske og en kær ven, og han efterlader et stort savn.

Vores tanker går til Henriks familie.

Æret være Henriks minde.

Venstre Sorø
Gruppeformand Jakob Spliid og formand Mogens Hansen