DN Sorø indbyder til et tankevækkende foredrag med Michael Stoltze under overskriften ”Forsvarstale for skaberværket og kampen for at bevare og genoprette livets mangfoldighed”

Det sker onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø.

Vi er midt i en krisetid. Der er ufred, miljøkrise, klimakrise og biodiversitetskrise, og det er let at forfalde til opgivende mismod. Men lyspunktet er, at Jordens folketal ikke stiger så hurtigt længere og forventes at stagnere og måske endda begynde at falde sidst i det 21. århundrede. Og samtidig har vi stort set den viden og teknologi, der skal til for at løse kriserne. Det vil altså kunne lade sig gøre, hvis vi blot forstår at samarbejde på tværs af politiske og kulturelle skel. Vejen til en rig natur og et bedre og mere bæredygtigt liv går via indsigt, samarbejde og handling. Det er ikke et offer, at vi giver meget mere plads til naturen og vores medskabningers frie og vilde liv. Tværtimod – det er en gave og en nødvendighed for os. Medskabningernes liv er vores liv og livsforsikring.

Foredraget ledsages af et væld af billeder af stort og småt fra naturen og kommer med bud på de vigtigste ting, vi hver især kan gøre for at få en rigere natur. Bagefter vil der være tid til spørgsmål og debat. Og der er gratis adgang, ligesom alle er velkomne.