Det var et tilløbsstykke, da Morten Messerschmidt holdt foredrag om EU i Sorø Kultur- og Fritidscenter onsdag aften. Michael Pihl, formand for lokalbestyrelsen i DF Sorø, måtte i al hast stille flere stole ind i salen til de interesserede tilhørere, der bestod af en bred vifte af EU-skeptikere, ikke mindst DF’ere fra Sorø, Slagelse og Ringsted.

Dansk Folkepartis lokalbestyrelse i Sorø havde inviteret EU-ordførerne fra de EU-positive partier til at krydse klinger med Morten Messerchmidt. Deres afbud til arrangementet udlagde Michael Pihl som et symptom på, at EU-partierne undgår den folkelige debat om EU, på et tidspunkt, hvor EU-systemet nu skal overdrages endnu mere magt over dansk politik. Han opfordrede publikum til at medvirke i en underskriftsindsamling for en folkeafstemning, hvilket faldt i god jord.

Morten Messerchmidt, der blev valgt ved Europa-Parlamentsvalget 2009 med 284.500 personlige stemmer og frem til da var medlem af Folketinget, fortalte i en halv times tid om spidsfindighederne ved finanspagten. Han havde kort forinden læst justitsministeriets længe ventede redegørelse om finanspagtens forenelighed med grundloven: “Resultatet må være skrevet på forhånd – jeg har det klare indtryk, at man først skriver konklusionen, som det nu behager statsministeren, og så finder man på begrundelsen efterfølgende. Det er trist for den juridiske metier at gennemlæse. Det er nærmest et undskyldende snarere end et forklarende skrift,” fortalte Morten Messerschmidt, der var kørt til Sorø direkte fra Christiansborg. “I min optik er der både politisk, men sandelig også juridisk meget ganske nyt i den pagt, som vores velsignede regering – eller majestætens regering, altså den regering, der nu er i Danmark – har valgt at indlemme fædrelandet i,” udtalte Messerschmidt, der blev cand. jur. fra Københavns Universitet i 2009.

Europaparlamentarikeren, der er gift med bakkesangerinden Dot Wessman, indledte sit besøg i Sorø med at spille op til fællessang på klaveret. Forsamlingen havde ikke skyggen af X Factor rent sangmæssigt, men da der skulle stilles spørgsmål efter pausen, fejlede stemmerne ikke noget. Morten Messerschmidt svarede beredvilligt – og grundigt – på en lang række spørgsmål om EU-klassikere som flyttecirkus, Euroen, Grækenland, oikofobi (kulturelt selvhad) osv.

Dan Kiving fra Sorø, én af de tilhørere, som bestemt ikke er vokset i Dansk Folkepartis have, beklagede at DF står tilbage som det eneste alternativ for vælgere, der er imod det, han kaldte “EU-religionen”. Dan Kiving understregede, at han var taget til møde hos DF, fordi DF sidder alene på modstanden mod EU. Han spurgte, hvad Morten Messerschmidt og lokalforeningerne har tænkt sig at gøre for at løfte sit ansvar i den unikke situation og bekæmpe det demokratiske underskud. Ønsker DF at være bannerfører for Danmarks udmeldelse af EU? Hertil svarede Messerschmidt, at han med glæde iagttager, hvordan EU-modstanden vokser, især i de politiske ungdomsorganisationer, KU, VU og LAU. På gymnasiemøder har han oplevet, at halvdelen af de unge er imod EU:

“Jeg finder det bedrøveligt, at Christiansborg over en bred kam ikke er mere refleksive over vilkårene,” sagde Morten Messerschmidt, der undrer sig over, at kun Liberal Alliance tager afstand fra Euroen. Han har ingen ambitioner om et panpolitisk projekt om at samle modstanden på tværs af blokkene, men kunne dog oplyse, at han har indkaldt borgerlige EU-modstandere; klummeskribenter, NGO’er og MF’ere, herunder Rasmus Jarlov fra de konservative til et møde, hvor Liberal Alliance har været så venlig at bestille lokalet. “Forhåbentligt kan det være starten på et samarbejde om EU-sagen,” sagde Messerschmidt, der på mødet i Sorø opfordrede venstrefløjen til at gøre det samme.

Om sine fremtidsplaner kunne Morten Messerschmidt ikke give noget klart svar. Han er godt gammeldags i tvivl, om han stiller op til EU Parlamentet igen. “Der er dog ikke noget, der får det til at summe i kroppen, når jeg går forbi Christiansborg,” røbede han. “Og hvis jeg ikke sad i Europaparlamentet, var der jo ingen der have taget godt imod Helle Thorning dernede.”

Michael Pihl byder velkommen
Morten Messerschmidt ved klaveret