Der er god hjælp at hente for mennesker med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) på kurset ”Lev bedre med KOL” fra Sorø Sundhedscenter

Du er ikke alene
Mange mennesker rammes i løbet af livet af KOL. For de fleste er det en stor hjælp at opdage, at de ikke er alene. Derfor tilbyder Sorø Sundhedscenter et kursus for mennesker med KOL. På kurset møder man ligesindede, som man kan dele sine oplevelser og tanker med.

I samme båd
Mange oplever, at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen på grund af træthed, åndenød, søvnmangel og nedsat mentalt overskud. For nogle går det ud over arbejdslivet eller familien. Man kan føle sin identitet truet, fordi det kan være svært at leve op til sine egne og omgivelsernes forventninger og krav.

Mange føler sig alene om sygdommen og vælger at isolere sig. Men man kan hjælpe sig selv meget, hvis man overvinder trangen til at isolere sig og melder sig til et kursus.

En tidligere deltager fortæller:
”Kurset har fået mig til at indse, at jeg bestemt ikke er den eneste, der har det sådan. Kurset gav mig mulighed for at dyrke motion i trygge rammer og sammen med andre i ”samme båd”. Dette har givet mig skubbet til, at jeg nu deltager på motion i naturen hver uge sammen med en masse andre”.

En tur omkring Sorø Sø
En tur omkring Sorø Sø

Er du dus med himlens fugle…..
Kurset består af en kombination af undervisning samt fysisk træning.

Der vil blive mulighed for at prøve forskellige motionsformer og naturen bliver taget i brug som inspirationskilde. Formålet er at give den enkelte deltager inspiration til, hvordan man kan få mere motion og bevægelse ind i hverdagen og samtidig give en personlig oplevelse af, at jo mere man bevæger sig, des nemmere bliver vejrtrækningen. Dermed bliver man dus med, hvor meget man kan presse sig selv.

Fakta
Kurset er for alle, der har fået stillet diagnosen KOL ved egen læge eller sygehus.
Kurset starter den 21. september 2015 og forløber over 7-8 uger med 14 mødegange.
Hver kursusgang varer fra 1-2 ½ time.

For tilmelding og nærmere oplysning kontakt: Sundhedskonsulent Pia Knudsen telefon 57 87 71 63 eller mail pgkn@soroe.dk