Sorø Kommune har søgt om at få lov sammen med 19 andre kommuner at deltage i et projekt om inklusion. Det indebærer, at flere af de børn, som tidligere fik specialundervisning, skal omfattes af den almindelige klasseundervisning.

Børne- og skolechef Per Timm, som er formand for projektets styregruppe, beroliger med, at der fortsat vil være børn, som vil få særlige tilbud, så de får den hjælp, de har brug for. ”Dette er et vigtig signal for mig at sende til de forældre, som måtte være bekymrede over den øgede inklusion”, siger Per Timm. ”Vi skal lave gode løsninger for alle, og vi kan ikke gøre det uden alle forældres opbakning og medspil.”

På landsplan er de almene skoletilbud i dag i stand til at undervise 94,4 % af børnene i den skolepligtige alder. Regeringens og KLs mål er, at man i 2015 skal kunne tilbyde en ramme, der passer til 96 % af børnene på en årgang.

Hvorfor? Hvordan? Hvad? Hvor?
”For mig er det særlig vigtigt, at vi med opstarten af projektet giver os selv til opgave at udvikle et fælles sprog og en fælles forståelsesramme,” siger formanden for Børne og Undervisningsudvalget, Anne Madsen. ”Som de voksne er det os, der bestemmer vilkårene for børnenes liv og udviklingsmuligheder, og projektet giver anledning til at stille sig selv og sin praksis et væld af spørgsmål. Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvordan kan vi gøre det bedre eller anderledes? Hvad kan jeg bidrage med? Hvor og af hvem kan jeg få hjælp? Hvordan ville jeg gerne mødes, hvis det var mig? Hvordan håndterer vi vores forskellige normer? Det er en sund og samlende øvelse med stort udviklingspotentiale. Jeg er sikker på at den vil komme os alle både børn, forældre, fagprofessionelle og politikere til gode.”

Hjælp til medarbejderne
Målet er, at alle fagprofessionelle ved projektets afslutning ved udgangen af 2015 oplever at have flere handlemuligheder i deres hverdag i forhold til inklusion, og at de oplever at det tværfaglige samarbejde omkring børnene er styrket.

”De mål, vi opstiller i projektet, skal svare på konkrete problemstillinger, som deltagerne genkender fra deres daglige praksis,” fortæller udviklingskonsulent Jacob Folke Rasmussen, som er tovholder på projektet. ”Det, vi beskæftiger os med i projektet, skal munde ud i tiltag, som gør en reel forskel for børn, forældre og medarbejdere i deres hverdag.”

Startskud
Det konkrete startskud for projektet bliver et arrangement for kommunens skole- daginstitutions- og fagcenterledere fredag den 23. august, hvor resten af projektet skal planlægges.

Plads til forskellighed
Plads til forskellighed

inklusion