Sorø Kommunes mentorprojekt for børn og unge er kommet godt fra start, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

En måde at takle skoletræthed på, et kærligt puf til at komme ud af et begyndende misbrug, eller simpelthen en mulighed for at etablere en kontakt til en god og stabil voksen. Der er næsten ingen grænser for, hvad et mentorforløb kan bruges til.

Mentorforløbet er et nyt tilbud i Sorø Kommune. Tilbuddet er søsat som et led i kommunens inklusionsindsats Stærke Børnefællesskaber, hvor det indgår som et af kommunens tilbud til børn og unge, som af den ene eller den anden grund kan have gavn af en ekstra støttende hånd.

morten traboltSocialt ansvar
En af dem, der har gode erfaringer med mentoropgaven, er Morten Trabolt. Han har sit eget håndværkerfirma, og gennem de seneste måneder har han cirka en gang om ugen haft to unge skoletrætte dreng med på job.

– Når jeg har drengene med, handler det meget om, at de skal have en god dag. En dag uden for mange konflikter. De går mig til hånde, og samtidig lærer de noget om, hvordan man gebærder sig på en arbejdsplads, eller når man har en arbejdsopgave i et privat hjem. For mig er det en måde at tage et socialt ansvar på. Som mentor har jeg mulighed for at gøre en forskel for nogle unge mennesker.

Morten Trabolt har nu været mentor i et halvt år. Og det er vigtigt, at forløbet har en vis varighed, understreger han.

– Et mentorforløb skal helst vare mindst et år, hvis det skal kunne gøre en reel forskel. Det tager tid at opbygge den gensidige tillid og fortrolighed, der skal til, hvis man skal hjælpe den unge med at bearbejde adfærdsmønstre, som måske er bygget op over mange år. Og så er det vigtigt, at skolen bakker op om forløbet, så man kan have et samarbejde om at hjælpe de unge, siger han.

Mentorer søges
Indtil videre er 21 mentorforløb sat i værk, og kommunen efterlyser flere voksne, som har lyst og overskud til at påtage sig rollen som mentor for et barn eller en ung.

Dianna Højgaard er tovholder på mentorindsatsen og står for at matche mentorerne med de børn og unge. Hun siger:

– Et mentorforløb tilrettelægges med udgangspunkt i barnet eller den unges behov og i, hvad mentoren byder ind med. Det kan dreje sig om et kortere forløb på et halvt års tid, men det kan også være, der er behov for en relation, som strækker sig over adskillige år. Det afgørende er at skabe et godt match mellem den unge og mentoren. Derfor bruger vi god tid på samtaler med begge parter, før forløbet sættes i gang.

Hvis du kunne tænke dig at blive mentor eller gerne vil høre mere om mulighederne, kan du kontakte Dianna Højgaard på dibh@soroe.dk.