Ca. 60 lærere og ledere fra Sorø Kommunes folkeskoler deltog fredag i en temadag i matematik. Styrket faglighed gennem læringsmålstyret undervisning er overskriften for forløbet.

Rolf Clausen og-læringskonsulenterne fra ministeriet
Rolf Clausen og læringskonsulenterne fra ministeriet

Målet med forløbet er at styrke fagligheden i matematik, blandt andet ved at arbejde med elevernes matematiske kompetencer inden for tværgående temaer, som blandt andet innovation og entreprenørskab samt it og medier.

Temaforløbet er tilrettelagt af læringskonsulenter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og har fokus på læringsmålstyret undervisning, altså undervisning, som tager udgangspunkt i nogle helt konkrete mål for den enkelte elevs læring i et undervisningsforløb.

Fagligheden skal styrkes
Formand for Børn og Undervisningsudvalget, Rolf Clausen, havde lejlighed til at snuse til forløbet. Han siger:

– Det handler jo om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Fagligheden skal styrkes. Derfor er det vigtigt, at lærerne bliver klædt godt på og får et fagligt pift. Blandt andet glæder det mig at se, at der bliver lagt op til så mange praktiske aktiviteter, som både udfordrer eleverne og måske også har lettere ved at fange de elever, som har svært ved matematik på den mere klassiske måde.

Rolf Clausen ser det som en styrke, at så mange af kommunens lærere deltager i forløbet:

– Udkommet skulle jo gerne være, at lærerne får nogle andre værktøjer og nogle andre måder at gribe undervisningen an på, og her er det en fordel, at der er flere af sted fra hver skole. Så er det lettere at komme hjem og bruge det i praksis i hverdagen.

Ruben Sichlau og Kirsten Kruse
Ruben Sichlau og Kirsten Kruse

Fælles planlægning er et hit
Det kan Kirsten Kruse og Ruben Sichlau fra Frederiksberg Skole nikke genkendende til.

– Alle matematiklærere på hele mellemtrinnet deltager i forløbet, og derfor har vi haft mulighed for at planlægge en hel matematikuge, som vi netop har gennemført. I hverdagen er det svært at finde tid og ro til at planlægge større forløb. Det er en gave at få mulighed for at planlægge sammen i teamet, siger Kirsten Kruse.

Læringsmål gavner alle elever
Temaforløbet handler især om læringsmål. Budskabet fra læringskonsulenterne var, at eleverne lærer mere – og bliver mere bevidste om egen læring – når undervisningen struktureres ud fra nogle helt klare mål for, hvad den enkelte elev skal lære.

Det er ikke i sig selv nyt, men forløbet gav god inspiration til, hvordan man som lærer kan planlægge sin undervisning med afsæt i læringsmålene.

Opmærksomme elever
Matematiklærere på skolebænken

– Når læringsmålene bliver det styrende, får vi en mere kvalificeret udvælgelse af aktiviteter og opgaver i undervisningen. Det giver en anden vinkel på undervisningens tilrettelæggelse, fordi man som lærer skal tage udgangspunkt i de kompetencer og færdigheder, som eleverne skal udvikle, og ikke, som mange af os har gjort tidligere, lade os styre af, hvilket emne der er det næste i bogen, siger Ruben Sichlau.

– Det er min oplevelse, at det er rart for eleven at kende læringsmålene. Det gør elevens egen læring mere synlig for eleven, og gør, at eleven arbejder mere med, siger Kirsten Kruse.

Udover Sorø Kommune deltager også skoler fra Kalundborg og Slagelse i forløbet, der strækker sig over fire kursusdage fordelt hen over skoleåret. Næste gang er den 22. januar. Sideløbende med temaforløbet gennemføres desuden et vejledningsforløb.