Af Gert Jørgensen, borgmester i Sorø Kommune

Gert Jørgensen
Gert Jørgensen

I sidste uge fik Sorø Kommune en bundplacering i tænketanken Cepos’ oversigt over folkeskolernes faglige præstationer i forhold til undervisningseffekt ved udgangen af skoleåret 2014-2015. Det har naturligt nok tiltrukket sig meget opmærksomhed og affødt livlig debat. For naturligvis kan hverken elever, forældre eller lærere være tjent med et så utilfredsstillende resultat.

For at bidrage til at nuancere debatten, vil jeg derfor gerne fortælle lidt om, hvordan vi i Sorø Kommune har arbejdet med at styrke folkeskolen gennem de seneste 14 måneder. Det er nemlig vigtigt at bemærke, at Cepos’ oplysninger har 15 måneder på bagen.

Allerede da vi modtog resultaterne for årets afgangsprøver i juni 2015 stod det klart, at resultaterne kaldte på handling. I et tæt samarbejde mellem forvaltning og skoler udarbejdede vi derfor en handleplan med en række tiltag, som havde til formål at forbedre de faglige resultater.

Vi har således i skoleåret 2015-2016 gennemført en større indsats både i forhold til matematik og dansk. I forhold til matematik har vi gennemført et kompetenceudviklingsforløb for samtlige matematiklærere med fokus på læringsmålstyret undervisning. Forløbet var tilrettelagt i samarbejde med læringskonsulenter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. I forhold til dansk har vi ansat en koordinerende læsevejleder, etableret et kommunalt læsevejlederteam og udarbejdet en fælles læsestrategi, som alle skoler medvirker i.

Arbejdet med at styrke folkeskolen og forbedre de faglige præstationer fortsætter i indeværende skoleår. Vi har netop taget hul på et toårigt projektforløb om læringsmålstyret undervisning, som i år kommer til at omfatte alle dansklærere. Næste år kommer turen til de øvrige fag.

Så vi tager bestemt udfordringerne alvorligt.

Når det er sagt, så mener jeg også, det er på sin plads at minde om, at undervisningseffekt ikke er en eksakt videnskab – og ej heller det ultimative svar på, om man lykkes som folkeskole. En anden undersøgelse fra Cepos viser eksempelvis, at det vigtigste parameter i forhold til børns faglige udvikling er deres trivsel. Undervisningseffekt måles alene på baggrund af 9. klasses afgangsprøver, men for eksempel de nationale tests giver et andet og bredere indblik i skolernes præstationer. Ved de 10 nationale test i foråret 2015 lå Sorø Kommunes elever stort set alle steder lavere end landsgennemsnittet. Ved de nationale test i foråret 2016 kunne vi imidlertid med glæde konstatere, at vores elever over hele linjen var blevet dygtigere. På enkelte områder havde vi ”kun” indhentet landsgennemsnittet, men i langt de fleste test havde vi lagt landsgennemsnittet bag os.

Så ja. Resultaterne i 2015 var ikke noget at prale af, men i Sorø Kommune handler vi, både på den korte og den længere bane, og det har givet bonus. Det bliver spændende at se Cepos’ oversigt for 2016, når den udkommer næste sommer.