Mange tak til Kristian Tange for det indsendte billede af måger på mark med Søskoven i baggrunden.

kristian tange