Den 26. september 2011 starter Dansk Naturvidenskabsfestival 2011, der varer frem til den 30. september.

Temaet er Lys og luft, som rummer mange spændende emner og indgangsvinkler.

Tag dine forældre med på Sorø Børnebibliotek, hvor der laves eksperimenter med bl.a. fotosyntese, luftballoner og drivhuseffekt.