Byrådet har tidligere besluttet at sende Sorø Kommunes lønadministration i udbud. Udbudsrunden blev afsluttet den 13. september i år. Ved tilbudsfristens udløb var der indkommet tre bud hvoraf de to levede op til kravene i kravspecifikationen. Det ene af de to var Sorø Kommunes eget tilbud.

Udbudsrunden er gennemført med bistand fra Rambøll som også har leveret modellen for tildelingskriterier og evaluering samt kvalitetssikret processen.

Et enigt byråd har peget på kommunens eget kontrolbud som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Det betyder, at lønadministrationen forbliver på kommunale hænder, og at opgaven fra 1. januar varetages som beskrevet i kommunens tilbud.

– Jeg er glad og stolt over at et enigt byråd har peget på det kommunale tilbud. Der ligger en stor anerkendelse af kommunens medarbejdere her. Teamet bag tilbuddet har lavet et topprofessionelt stykke arbejde som fint kan måle sig med det vi har set fra de store private firmaer. Det synes jeg er flot, siger borgmester Ivan Hansen.

– Forløbet omkring udbuddet viser desuden at vi i Sorø Kommune arbejder professionelt med at bruge konkurrenceudsættelse til at effektivisere den kommunale organisation og opgaveløsning, siger borgmester Ivan Hansen.

Også kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen er glad for udfaldet.

– Der er ingen tvivl om at konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj er kommet for at blive. Vi skal hele tiden blive bedre. Og det konkrete tilfælde viser at når vi lægger os i selen, så er vi fuldt på højde med de private firmaer. Vi har set her at medarbejderne har været ude at hente inspiration fra nogle af de kommuner som løser opgaven med lønadministration mest effektivt og på den baggrund har udarbejdet et tilbud som er fuldt ud konkurrencedygtigt. Samtidig har de vist både de kompetencer og den kampvilje der skal til. Det kan vi godt være tilfredse med, siger
kommunaldirektøren.