Næstformanden i Kultur og Fritidsudvalget i Sorø Kommune, den konservative Carsten Petersen fra Ruds Vedby er for nylig, som den eneste nationalt at opnå indvalg og dermed skal repræsentere Det Konservative Folkeparti i Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg for perioden 2022 til 2025.

Forretningsudvalget er sammensat af i alt 10 nationale repræsentanter valgt regionalt. Heraf er 6 politiske og 4 repræsentanter vælges iblandt fagkyndige.

De 6 politiske repræsenterer kommunerne fra partierne; 2 fra Socialdemokratiet Paw Østergaard Jensen fra Albertslund, der er formand for Danmarks Biblioteksforening, og Signe Bekker Dhiman fra Aabenraa. Fra Venstre, Claus Mørkbak Højrup, Hjørring, der er næstformand og Anette Mortensen fra Stevns, De Radikale repræsenteres af Johs Poulsen fra Herning, samt Carsten Petersen fra Det Konservative Folkeparti i Sorø Kommune.

De 4 fagkyndige, faglige næstformand Annette Wolgenhagen Godt, fra Allerød, Kristine Nygaard, fra Aalborg, Lars Bornæs, kommer fra Silkeborg og Anni Bagge Jensen fra Langeland.

Ordet ”bibliotek” er unikt. Vi ved hvad det betyder og vi har alle sammen været der på et eller andet tidspunkt. Hylde op, ned og hen, hele alfabetet, ordets betydning, bogen, tidsskriftet, lyd, digitalt, fra lokalt til globalt, spændvidden fra egen læsning og til fælleslæsning. Nogen læser en bog mere end én gang eller høre fortællingen igen. Spændingen ved og måske helt uforstyrret, tilegne sig en beskrivende oplevelse, formidlingen eller viden om. Besøget på biblioteket bringer tankerne hen på netop genkendeligheden, udfordringen, det inspirerende eller måske et øjebliksbillede.

Biblioteksloven er som rammelov åben for tolkninger. Det er klart, at det er i kommunerne, at fremtidens biblioteker i praksis skabes. Men det er, som ved alle andre offentlige opgaver, Folketinget og regeringen, som sætter det overordnede sigtemål, og i samarbejde med alle relevante biblioteksaktører og interessenter angiver vision, forpligtelser og midler i lov og bekendtgørelse.

Bibliotekerne skal ifølge lovens formålsparagraf ”Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.”

Hvordan dette skal ske, præciseres nærmere i lovens formåls paragraf og opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelsen af materialet. Kulturministeren skal efter forhandling med de kommunale parter fastsætte nærmere regler om folkebibliotekernes materialer og benyttelsen af disse.

Lokalt betyder det ”at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne”. Dette er rammerne for de kommunale folkebiblioteker, og det er dér, Danmarks Biblioteksforening er så vigtig, for man må jo sige, at der er store fortolknings-muligheder, og at nogle kommuner derfor forfalder til kortsigtede løsninger og beskæringer af bibliotekerne.

Carsten Petersen skal udover sit indvalg i forretningsudvalget også være varetagende i landsorganisationens læringsudvalg.

”Læring eller dannelse om man vil, er centralt for velfærdssamfundets udvikling, derfor er samarbejdet imellem læringsinstitutioner og folkebiblioteket vigtigt,” siger Carsten Petersen, og fortsætter:

”Samarbejder som oftest udspiller sig lokalt men rammesættes nationalt. Folkebibliotekets kompetencer som dannelsesinstitution kan skabe læring i et bredere samfundsmæssigt perspektiv i samarbejde med uddannelsernes instrumentelle læringsfokus”.

Bibliotekerne bør derfor indtænkes som en del af kommunernes læringsfællesskaber, og derigennem under-støtte læringsprocessen. På denne baggrund har Danmarks Biblioteksforening fra 2022 besluttet og nedsætte et Læringsudvalg.

Udvalgets formål er i overskrifter blandt andet og styrke den demokratiske samtale. Arbejde for det lokale folkebibliotek som en naturlig del af kommunernes videns- og læringsstrategier, herunder sikre fælles anvendelse af digitale ressourcer.

”Jeg ser frem til og tage del i denne udvikling og bidrage til definitionen af det fælles, som er kernen i partnerskabet mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og koble det til en livsmestrings- og trivsels-dagsorden.
Arbejde for folkebibliotekernes plads i national og lokal uddannelsespolitik, hvor der arbejdes for etablering af en national digital overbygning og med fokus på adgang til digitale ressourcer på tværs af biblioteker, skoler og uddannelsesinstitutioner,” siger næstformanden i kultur og fritidsudvalget i Sorø kommune.

Danmarks Biblioteksforenings udpegede deslige Carsten Petersen til og indtræde i Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomité.

Edvard Pedersens Biblioteksfond bakker op om den nye danske litteratur. Nomineringskomitéens primære opgave er at nominere 10 nye danske forfattere til forfatterprisen hvert andet år, hvor vinderen endeligt skal vælges af bibliotekernes personale.

Pressefoto