Den 29. april er Sorø Erhverv vært for et netværksmøde om fødevarebranchen i vores lokalområde.

En del af kommunens erhvervsstrategi er at skabe samarbejde på fødevareområdet mellem lokale virksomheder, landmænd, detailhandlende, restauranter og uddannelsesinstitutioner (også kaldet fødevareklyngen).

I denne klynge er der flere, der har efterlyst viden og gode idéer til, hvordan man styrker sin markedsføring og salg af fødevarer. Det sætter Sorø Erhverv fokus på den 29. april med et oplæg af Torsten B. Jakobsen, samtidig med at der på mødet er god tid til diskussion og networking.

Mødet finder sted i Energiens Hus. Tilmeldingsfristen er den 24. april, og der er yderligere oplysninger i vedhæftede invitation.

Invitation

gule