lagLAG Midt-Nordvestsjælland investerer i ’Liv i Baghaven’
Den lokale aktionsgruppe i kommunerne Sorø, Holbk, Lejre, Kalundborg og Odsherred har, med indstillingen af fire nye projekter til endeligt tilsagn om støtte, vist, at man bakker op om de mange gode initiativer, der blomstrer i ’Baghaven’. Baghaven er det billede, den lokale aktionsgruppe bruger på hele området. Her er rart at virke og bo, der er plads til kreativitet, fordybelse og nysgerrighed på verden omkring én. Netop disse nøgleord er også kendetegnende for de fire indstillede projekter.

LAG’en tør hvor bankerne tøver
Gruppen har indstillet, at Birgitte Sally kan udvikle Kirsebærgården i det smukke Odsherred til et kursussted med 14 bed & breakfast sengepladser og en kursussal med udsigt over marker og den fredede Hov Vig. LAG Midt-Nordvestsjælland har indstillet opførelsen af kursussalen til tilsagn om støtte på lige over 494.000 kr. Bankerne sagde nej til at låne hende pengene, alene fordi ejendommen ligger i “udkantsdanmark”.

Udgangspunkt for oplevelser og turisme
Desuden indstilles et nyt stort netværksprojekt, der skal styrke turisme- og erhvervsudviklingen i Midt- Nordvestsjælland. Netværket er forankret på Brorfelde Observatorium, og har Naturpark Åmosen og Geopark Odsherred med som to af de vigtigste samarbejdspartnere. Projektet er indstillet til et tilsagn om støtte på 450.000 kr., og har også modtaget 300.000 kr. i støtte fra Region Sjællands Kulturpulje.

Hjulene ruller i Gørlev og Fjenneslev
Også to projekter, som skal understøtte det attraktive liv på landet, er indstillet til tilsagn om støtte. Fælles for de to projekter er det, at det er projekter der sætter gang i hjulene, om end de er af noget forskellig størrelse de to steder.

I Gørlev vil foreningen Vestsjællands Veterantog (VSVT) etablere et stationsmiljø på Gørlev station med tidstypiske effekter fra landstationer omkring 1920’erne. Der vil blandt andet blive opstillet en gammel vandkran og en meldeklokke. Begge dele vil give de mange tusinde årlige besøgende, som kører en tur med foreningens veterantog, en endnu større oplevelse og forståelse for datidens togdrift. Projektet er indstillet til 55.000 kr. i støtte.

I Fjenneslev er det hjul af en noget mindre kaliber, og af væsentligt nyere dato, som med indstilling om tilsagn til støtte, sættes i gang. Alsted-Fjenneslev Lokalforening vil skabe et attraktivt areal for børn og unge i Fjenneslev med etableringen af en løbehjuls- og skaterbane. Netop projekter, der involvere de unge, og som kan give dem en bedre ungdom i områdets små byer, har stor prioritet hos LAG Midt-Nordvestsjællands bestyrelse. Banen er indstillet til 120.000 kr. i støtte.

Fra indstilling til endeligt tilsagn
I alt indstillede LAG Midt-Nordvestsjællands bestyrelse de fire projekter til støtte for sammenlagt 1.119.178 kr. Det betyder, at foreningen har 2.546.083 kr. tilbage til at støtte projekter for i årets tredje og sidste ansøgningsrunde, som har frist d. 15. september.

I LAG-programmet er det de lokale aktions grupper, der har teten i forhold til udvikling af landdistrikterne. Foreningernes bestyrelser beslutter, hvilke projekter der skal indstilles til endeligt tilsagn om støtte hos ministeriet. Pengene til projekterne er således først bevilliget, når ministeriet har foretaget en legalitetskontrol af de indstillede projekter. Projekterne skal gennemføres inden for to år efter tilsagnet er givet, hvorefter pengene udbetales efter dokumentation for projektets gennemførsel.

Skattekroner til landdistrikter
Og hvor kommer alle pengene så fra? De såkaldte LAG-midler er primært penge som danskerne via Folketinget først sender til EU, hvorefter vi via LAG-systemet kan søge om at få nogle af pengene igen. Pengene er øremærket udvikling af landdistrikterne i EU, og i Danmark styres LAG af embedsmænd i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.