Sorø Sundhedscenter tilbyder kursusforløbet ”Lev bedre med din kroniske sygdom” med opstart i marts.

Kurset henvender sig til dig med en hjertekarsygdom, diabetes 2, KOL, kroniske rygsmerter eller en autoimmun gigtsygdom, som fx leddegigt.

“Lev bedre med din kroniske sygdom” kombinerer fysisk træning med undervisning, erfaringsudveksling og netværksdannelse. Du får nye redskaber til, hvordan du kan forbedre din livskvalitet og mestre livet med kronisk sygdom. Undervisningen er diagnosespecifik, dvs. du er sammen med andre, som har samme kroniske sygdom. Træningen er dog fælles for alle. På kurset afprøves forskellige former for motion og træning indendørs og udendørs. Der er plads til alle. Både dig, som aldrig har lavet motion før, og dig, som har erfaring med at træne.

For at deltage skal du være over 18 år og være bosat i Sorø Kommune. Du har ved egen læge eller på sygehuset fået stillet diagnosen KOL, diabetes 2, hjertekarsygdomme, kroniske rygsmerter eller fået konstateret en autoimmun gigtsygdom fx leddegigt. Kurset er ikke egnet til dig med slidgigt.

Kurset varer 12 uger med træning 2 gange om ugen og undervisning i alt 8 gange. Kurset starter mandag i uge 10.

Hvis du er interesseret i tilbuddet, bedes du kontakte: Sorø Sundhedscenter på 57877140 eller sundhedscenter@soroe.dk.

Foto: ABW