Vil du være med til at videreudvikle en kulturinstitution som er i stadig forandring?

Sorø Bibliotek er i en spændende udvikling, hvor det traditionelle folkebibliotek nydefinerer sin rolle. Fra at være et sted, hvor man låner bøger og søger information, bevæger biblioteket sig i retning af også at være et attraktivt mødested og en proaktiv samarbejdende kulturinstitution.

Der er stigende fokus på formidling af de digitale medier, et ønske om øget tilgængelighed og længere åbningstider, og der er fokus på samarbejde og samskabelse med andre kulturelle aktører i Sorø. Har du lyst til at være krumtappen i denne udvikling?

Ansøgning og CV fremsendes senest den 9. januar 2015 kl. 12 til byraadscenter@soroe.dk. Ansættelsessamtaler afholdes den 23. januar (1. runde) og den 27. januar (2. runde). Stillingen ønskes besat den 1. marts 2015 eller snarest derefter.

Læs mere her.