Landsbybørnehuset2Når juni rinder ud, rinder tiden også ud for Landsbybørnehuset i Slaglille-Bjernede. Efter 21 år lukker og slukker institutionen som en konsekvens af det faldende børnetal i kommunen.

Derfor inviterer institutionen til stor afslutningsfest for alle nuværende og tidligere børn, forældre, bedsteforældre, kollegaer, naboer, lærere, pædagoger og øvrige samarbejdspartnere. Afslutningsfesten finder sted fredag den 26. juni 2015 kl. 15.30-20.

Leder af Landsbybørnehuset, Mie Trentemøller, siger: – Den meget aktive forældregruppe har altid været en helt central del af institutionens liv. Det var forældrene, som i sin tid tog initiativ til at starte børnehaven, og den dag i dag er børnehaven et samlingspunkt i lokalsamfundet. Så jeg håber at rigtig mange, som har haft del i stedets liv, vil komme til afslutningsfesten, som helt sikkert bliver både festlig og vemodig.

Et eksempel for andre
Mie Trentemøller har været leder af børnehaven gennem 15 år. Når hun ser tilbage, er det især børnehavens særlig kobling mellem natur og bevægelse, hun gerne vil fremhæve som noget helt særligt ved Landsbybørnehuset.

– Vores måde at bruge både natur og bevægelse på er noget ret unikt. Vi blev certificeret DGI-institution i 2012, og så sent som i denne uge har vi haft besøg af studerende fra seminariet, som gerne vil se, hvordan vi arbejder med bevægelse i institutionen. Vi har bevægelse med i alt, hvad vi laver, siger hun.

????????????????????????????????????

Godt børneliv i tidskapsel
Børnene i børnehaven er allerede i gang med at samle ting og minder fra børnehaven, som skal lægges i en ”tidskapsel”, der skal begraves på grunden til afslutningsfesten.

– Vi fylder en metalbeholder med minder fra husets lange tid som skole og børnehave. Der bliver spil, fotos, tegninger og andre ting, så dem, der måske engang finder og åbner tidskapslen vil kunne se, at der har været masser af liv og glade dage her på stedet, siger Mie Trentemøller.

Bygning lever videre
En del af børnehaven lever dog videre – nemlig den bygning, som har huset vuggestuen. Den bliver nemlig flyttet til Ruds Vedby, hvor den kommer til at rumme den nye vuggestue, som skal etableres i tilknytning til daginstitutionen Regnbuen.