ParnasHuset var fredag eftermiddag rammen om en vellykket samtalesalon, hvor 30 entusiaster fra det meste af landet drøftede naturen og haven som ramme for helbredelse. Sorøs lokale kunstmaler Jørgen Løvgret billedliggjorde eftermiddagens budskaber.

Bag initiativet var de tre terapihaver: Grönska fra Ringe, FAKTI fra København og Haverefugiet fra Sorø. Formålet var at give praktikere mulighed for videndeling og udarbejdelse af fælles platform for haveterapi i Danmark. Til næste havesalon, der holdes på Fyn til efteråret, vil der også blive inviteret forskere og politikere.

Jørgen Løvgret med eftermiddagens kunstneriske fortolkning
Jørgen Løvgret med eftermiddagens kunstneriske fortolkning