Byrådet sender nu forslag til Udviklings- og Planstrategi for Sorø Kommune 2014 i høring. Strategien udstikker kursen for de kommende års arbejde med blandt andet bosætning, erhvervsudvikling og planlægning.

Sorø Kommune skal være landets mest attraktive bosætningskommune. Det skal være børnenes og familiernes kommune og skal tilbyde landets bedste opvækst- og levevilkår. Det skal blandt andet ske gennem at gøre kommunens skoler og institutioner til landets bedste og forbedre mulighederne for fjern- og flexarbejde. Sådan lyder nogle af pejlemærkerne i Udviklings- og Planstrategi 2014, som byrådet netop har vedtaget, og som nu sendes i høring.

Til at handle på
Udviklings- og Planstrategien er det dokument, som beskriver den overordnede retning for kommunens udvikling i de kommende år. Udviklings- og Planstrategi 2014 bygger på byrådets vision for kommunen, og udstikker en lang række konkrete målsætninger, som byrådet forpligter sig til at arbejde hen i mod.

– Vi står med en Udviklings- og Planstrategi, som er betydeligt mere operationel, end dem vi tidligere har haft. Ved at knytte den sammen med visionen og ved at vedtage strategien allerede i byrådsperiodens første år skaber vi bedre muligheder for, at byrådet rent faktisk kan handle på den og bruge den aktivt, siger borgmester Gert Jørgensen.

Borgerne skal mere med
Vigtigheden af at involvere borgerne i kommunens udvikling er en af de bærende værdier i visionen.

– I mine øjne er det altafgørende, at vi får borgerne i spil. Borgerne kender deres egne ønsker og behov bedre end kommunen gør, og de har masser af gode ideer. Det ser vi tydeligt for eksempel i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen i Stenlille, hvor borgerne deltager aktivt og kvalificerer projektet løbende, siger Gert Jørgensen.

Giv lyd
Udviklings- og Planstrategien sendes i høring fra den 24. juni til den 16. september 2014. Som led i høringsfasen vil der blive holdt to borgermøder, et i Dianalund den 25. august og et i Sorø den 26. august. Nærmere information om arrangementerne følger.

Forslaget til Udviklings- og Planstrategi kan ses på soroe.dk fra den 24. juni.

Fakta
Udviklings- og Planstrategien beskriver fem temaer: Det sammenhængende familieliv, Fremragende opvækstmiljøer, Styrket omdømme – oplevelser i natur, kultur og historie, Styrket erhvervsklima – iværksætteri og erhverv, og Lokal Agenda 21-strategi.

Sorø Torv
Sorø Torv