Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø konkluderer ikke, at de svineproducenter, som ikke er på Fødevarestyrelsens liste over MRSA-fri besætninger, har MRSA. Det er ellers budskabet i et læserbrev fra svineproducent Niels Aagaard Jørgensen fra Nyrup. DN Sorø konstaterer blot, at der ikke optræder svineproducenter fra Sorø Kommune på listen over MRSA-fri besætninger.

DN Sorø ønsker ikke at hænge nogen ud, men følger blot budskabet i Højesterets kendelse, hvor det bl.a. fremgår, at der er en meget væsentlig offentlig interesse i at oplysningerne (om MRSA-besætninger) udleveres, altså offentliggøres. Vores konstatering sker som optakt til et foredrag den 30. marts med Kjeld Hansen, som er en af de to journalister, der fik medhold i Højesteret.

Jeg vil samtidig gerne præcisere, at Kjeld Hansens foredrag i Sorø ikke kun skal handle om MRSA. Det vil efter hans oplæg dokumentere, hvordan landbrugets æra som landets mest betydningsfulde erhverv forlængst er endt i en blindgyde. Miljømæssigt, etisk, økonomisk og moralsk har dansk landbrug spillet fallit.

Kjeld Hansen stiller skarpt på årsagerne til landbrugets tragiske nedtur: gælden, de tabte arbejdspladser, EU-snyd, kemiske sprøjtemidler, antibiotika misbrug, det forgiftede grundvand og dyr som hare og agerhøne på naturens røde liste. Ud fra dybdeborende afsløringer af erhvervets økonomiske og moralske deroute hentes brikkerne til billedet af en ny tids landskabsforvalter.

Fremtiden tilhører de producenter, der kan – og vil – levere hele viften af varer og ydelser, som samfundet efterspørger – mad, jobs, miljø, dyrevelfærd, rent drikkevand og en righoldig natur.

I det lys håber DN Sorø, at mange vil deltage i en spændende aften med udgangspunkt i Kjeld Hansen synspunkter, også selv om man ikke umiddelbart er enig i, hvem der tegner fremtiden.