Har du haft smerter i en længere periode? Er intensiteten af smerterne forstyrrende for din hverdag? Har du brug for inspiration til at håndtere hverdagen? Lever du med frustrationer og bekymringer over dine smerter?

Kan du nikke genkendende til et eller flere af disse spørgsmål, er kurset ”Lær at tackle kroniske smerter ” måske noget for dig.

Kurset forløber over 7 uger og starter den 20. maj 2015. Det sker i Sorø Sundhedscenter, Fægangen 1, 4180 Sorø.

hvileFælles problemer og individuelle løsninger
Kurset indeholder emner, som er aktuellede for de fleste, som lever med kroniske smerter. Kurset har fokus på teknikker og værktøjer, som hjælper en til at leve et aktivt liv, på trods af de
udfordringer rigtig mange har som fællesnævner.

Formålet med kurset er blandt andet at give inspiration til at tackle de bekymringer og udfordringer, som følger med kroniske smerter og til at få mere ud af hverdagen.

På kurset arbejdes der bl.a. med:
• at skabe balance mellem aktivitet og hvile
• at håndtere træthed og smerter
• let fysisk aktivitet og muskelafspænding
• at sætte mål, lave handleplaner og løse problemer
• kommunikation med familie, venner og sundhedspersonale
• korrekt brug af medicin

Frivillige instruktører varetager undervisningen
Underviserne er frivillige, der selv lever med kroniske smerter. De har gennemgået et kursus, som kvalificerer dem til at undervise andre med kroniske smerter.

Flere af de hold, der har været afholdt i Sorø Kommune, har ført til, at deltagerne fortsat ser hinanden. De mødes af og til og støtter hinanden eller arrangerer forskellige aktiviteter.

Desuden er pårørende også velkomne på kurset og deltager på lige fod med de andre tilmeldte på holdet.